Erik Uldall: Bredt budgetforlig med socialdemokratiske aftryk

Da budgetlægningen for 2021 startede, tilbage i april måned, så det ikk

e ud til, at det ville blive et budget, der skulle vedtages med socialdemokratiske stemmer.

For at få budgettet til at balancere, blev der lagt op til, at der skulle findes besparelser for 50 mio. kr. Besparelserne skulle findes gennem en rammereduktion inden sommerferien og som skulle udmøntes af de enkelte fagudvalg.

Vi stemte imod rammereduktionen med begrundelsen, at der var en udligningsreform lige rundt om hjørnet og der var stor sandsynlighed for, at vi blev tilgodeset i Aabenraa kommune. Udvalgenes besparelse blev fastholdt, på trods af en god udligningsreform og indgik i
budgetforhandlingerne som et handlekatalog.

Udligning gavnede Aabenraa

Den 29 maj, efter en lang periode med Corona-nedlukning, kom udligningsreformen og Aabenraa kommune blev rigeligt tilgodeset. I stedet for at spare, kunne vi disponere 6 mio. til driftsudvidelser og ekstra 26 mio. til anlæg.

Foruden de 6 mio. var der et overskud fra 2019 på 4 mio. til etårige driftsudgifter.

På anlægssiden blev Sundhedshuset aflivet, hvilket frigav 27 mio. og i arbejdsmarkedsudvalget gav investeringsstrategierne mulighed for, at finansiere følgende anlæg i 2020, Børnehaven Mølleløkke, rundkørselerne ved motorvejen i Rødekro og en løsning af indeklimaproblemerne i Lyreskov skolen.

Et løft af folkeskolen

De ekstra midler gjorde det muligt, for første gang, at få alle partier og samtlige 31 medlemmer til, at stemme for. Det er et budget, der indeholder god socialdemokratisk politik. Der er et løft til folkeskolen på 1.000,- kr. pr. elev. Det sammenholdt med et løft sidste år, gør at folkeskolen nu har ekstra 2.000,- kr. pr. elev at gøre godt med.

Folkeskolerne lider under faldende børnetal og det er en svær tid de er i. Løftet bliver givet til varetagelse af kerneopgaven, at drive skole, gøre eleverne dygtigere og til at få flere med i fællesskabet.

Det andet store kernevelfærdsområde der blev tilgodeset, er ældreområdet der blev tilført 8,2 mio. kr. Der er afsat 1 mio. kr. til sygepleje og en sammenhængende indsats, 2 mio. kr. til intelligente bleer. De øvrige 5.2 mio. kr. blev afsat til prioritering i Social og Sundheds udvalget.

Fokus på grøn omstilling

Bæredygtighed blev tilgodeset med indgåelse af DK2020 partnerskabet. Her er der afsat 4.5 mio. til projektmedarbejdere i en 2 årig periode. Det vil uden tvivl booste vores egen indsats og få sparket gang i bæredygtighedsindsatsen. Endvidere videreføres puljen til energibesparende
projekter på 2.35 mio. kr.

Foruden de store områder, er der afsat midler til de unge med, oprettelsen af et ungeråd, midler til videreførelse af den psykologiske rådgivning og til undersøgelse af offentlig trafik og hvordan vi bedst løser de unges transportbehov.

Der er afsat midler til landdistrikterne og herunder svømmebadet i Bylderup, forsamlingshusene, forprojekt til en sammenlagt børnehave i Tinglev og til en landsbyforskønnelsespulje.

Nye anlæg og nedrivninger

På anlægssiden er det især etablering af et nyt hjælpemiddeldepot, træning og forebyggelse samt, Montagen på den gamle Hærvejsskoles grund, på Vestergade i Rødekro. Der er afsat 11 mio. kr. til nedbrydning af den gamle skole og 60 mio. kr. over en treårig periode til opførelse.

Der er afsat 30 mio. kr. i overslagsårene til etablering af en ny daginstitution i Aabenraa syd. Der er afsat 33 mio. kr. til etablering af en pumpestation, ved Mølleåens udløb. Dette skal ske i samarbejde med Arwos, der skal finansiere 75% af udgiften. Der er afsat 9 mio. kr. til nedbrydning af bygninger i den nordlige ende af gågaden.

Der er afsat 10 mio. kr. til asfalt på klasse 4 veje og 10 mio til cykelstipuljen. Vi socialdemokrater ønsker her, at prioritere cykelstien mellem Rødekro og Hellevad først. Det er den der ifølge helt objektive kriterier er mest trængende at få etableret og det er bestemt også vores egen vurdering at den bør stå først.

Det sidste jeg vil nævne, det er 1,5 mio. kr. i grundkapital til boliger i Bovrup. Der er tale om ordinære boliger og ældreboliger, der skal etableres.

Fik ikke alt

Men i et forlig er der oftest noget, man ikke får og sådan er det også i dette. Vi ville gerne have prioriteret grundkapital til senior bofællesskaber i Løjt og Rødekro, men det kunne vi ikke finde flertal for. Turismefaciliteter ved kanonbatteriet var også på ønskelisten og sidst men bestemt ikke mindst, så havde vi afsat midler til badefaciliteter ved Sønderstrand.

Vi mener at det er på høje tid, at indfri et ønske om bedre faciliteter til vinterbaderne og til turister og borgere generelt. Der er nu
afsat midler til renovering af toiletter og omklædning, men vi tænker det til dels er spildte penge, fordi det er aftalt, at der skal laves et fælles projekt, omkring badefaciliteter/ vandsportsfaciliteter.

For at finansiere de tiltag der er i forliget, er der peget på nogen besparelser i sparekataloget, der bestemt ikke er vores kop the. Vores udgangspunkt var, at navigere uden om tiltag, der medførte serviceforringelser.

Havde gerne været foruden besparelser

Blandt de besparelser vi godt ville have været foruden, kan bl.a. nævnes besparelser på ungdomsskolen og besparelser på ungdoms uddannelses vejledningen. Men et forlig er et give og tage. Man kan ikke få det hele, det er bare et vilkår, som alle må acceptere.

Alt i alt kan vi dog sagtens se os selv i forliget. Der er forbedringer på de store velfærdsområder og det bærer forliget igennem for os.

Med venlig hilsen

Erik Uldall Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune