Andrea Terp: S-forslag bliver til virkelighed i regionalt budget

Næsten alle i Regionsrådet – bortset fra rådets 2 medlemmer af Enhedslisten – vedtog på møde den 28. september et budget for 2021.

I 2021 forventes store ekstraudgifter til bl.a. medicin. Det gælder både til sygehusmedicin og sygesikringsmedicin. På det område er der enighed om, at budgettere efter ”forsigtighedsprincippet”.

Alligevel var der plads til nye initiativer for 25 mill.

Et budget i to dele

Regionrådets budget består af 2 dele: Et budget til nye initiativer, hvor der afsættes penge. Og aftaler, som sætter rammer for næste år politiske retning.

I vores gruppe fremsatte vi en lang række rigtig gode forslag til initiativer. Og vi kan glæde os over, at alle forslag er en del af budgettet 2021. På nogle områder med færre midler end ønsket, men alligevel et resultat, som giver gode socialdemokratiske aftryk.

Jeg vil fortælle om nogle enkelte områder:

Fokus på kræft

Der afsættes 4,5 mill. til at styrke indsatsen i forhold til senfølger efter kræft. Mange mennesker oplever – efter at have overlevet en kræftsygdom, at behandlingen har givet senfølger. Det kan være fysiske senfølger og/eller psykiske reaktioner.

Der findes allerede tilbud på sygehusene i dag, men vi ønskede endnu bedre tilbud. Bl.a. vil vi gerne, at der ansættes psykologer på kræftafdelingerne. Hvert år rammes mange børn og unge af, at en af deres forældre indlægges med sygdom.

Der er i budgettet aftalt, at i 2021 laves forslag til, hvordan Regionen kan styrke initiativer omkring børn som pårørende.

Bredere tilgang til den ”Sidste tid”

I vores gruppe har vi de sidste par år ønsket en bredere tilgang til den ”Sidste tid”. Allerede i nuværende budget (2020) blev der afsat penge til at styrke de palliative tilbud. Det lykkedes, at få afsat yderligere 8 mill. til formålet i 2021. Vi ønsker bl.a. en tidligere opsporing af behov for palliativ støtte og behandling og ønsker en langt bredere målgruppe.

Bl.a. også mennesker med hjerte-/karsygdomme, lungesygdomme m.fl. Der er aftalt en styrkelse af kvaliteten af udredning og behandling af demenssygdomme. Det er allerede en del af den nationale demenshandlingsplan.

Vi har ønsket en styrkelse og et kompetenceløft på bl.a. vore medicinske afdelinger. Der er derfor afsat 4 mill. til at uddanne medarbejdere, som har den tætteste kontakt med demente mennesker og deres familier. Målet er at øge viden om demens med henblik på at sikre demensvenlige miljøer.

Forsøg med socialsygeplejersker på OUH

I budget 2019 blev der afsat 2 mill. til en forsøgsordning med socialsygeplejersker på OUH. Målgruppen er mennesker, der på grund af deres livsform, har brug for ekstra hjælp til at gøre brug af sundhedstilbuddene. Evalueringen af forsøget viser, at socialt udsatte i højere grad
gennemfører behandlingsforløb.

Derfor er det allerede nu aftalt, at gøre ordningen med socialsygeplejersker permanent og samtidig udbrede ordningen til alle akut-sygehuse i regionen.

Introduktion til nyansatte

I nuværende budget er der afsat over 20 mill. til en særlig introduktion af nyansatte medarbejdere. Ordningen omfatter plejepersonale i vagtbelastede afdelinger således, at man ikke har alene-vagter i de første 2 måneder af ansættelsen.

Ordningen har været en succes og har givet en god og tryg start for nyansatte. Derfor er der afsat yderligere 5,4 mill. til  introduktionsordningen således, at nyansatte bioanalytikere kan blive omfattet.

Jeg håber, at jeg har omtalt og ramt de vigtigste områder. Men kontakt mig endelig på mail eller på telefon (andrea.terp@rsyd.dk / 51903807) hvis du ønsker yderligere indblik i budgettet for 2021.

Mange hilsner
Andrea Terp

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune