Cathrina Aaes Sørensen

Jeg hedder Cathrina Aaes Sørensen, er uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen siden 2001. Gennem mine erfaringer som underviser, klasselærer,  AKT-vejleder, afdelingsleder og nu praksisvejleder i Haderslev Kommune, har jeg et stort og indgående kendskab til den pædagogiske praksis på skoleområdet. 

Jeg oplever i større og større grad et pres på folkeskolen og den hverdag, som børnene er i. En hverdag der er præget af et fokus på faglige test, dokumentation og kvantitativ data. Dette betyder også, der i mindre grad er fokus på barnet, det fortællende, legende og eksperimenterende element, som er den måde børn lærer på. 

De fagprofessionelle i skolerne har brug for mindre bureaukrati – og bedre rammer til at skabe den bedst mulige folkeskole. 

Der skal igen være plads til at vise underet i folkeskolen. Vi skal have verdens bedste lokale folkeskole i Aabenraa. Det vil jeg arbejde for.

CV:

 • Cathrina Aaes Sørensen, født i Aabenraa i 1974

 • Opvokset i Hovslund og Øster Løgum, er sønderjyde – en del af Schleswig

 • Gift, har tre børn alderen 12-20 år.

Uddannelse:

 • Uddannet folkeskolelærer, Aarhus 2001

 • AKT-vejlederuddannelse fra UC Syd

 • Gennemført TR-uddannelsen via Danmarks Lærerforening

 • Uddannet praksisvejleder gennem Haderslev Kommune

 • Pt. ved at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse med fokus på folkeskolen

Frivilligt arbejde:

 • Har tidligere været besøgsven og venskabsfamilie i Røde Kors

 • Har i flere år været aktiv gymnastikinstruktør

 • Aktiv i DGI Aabenraa Egnen, en del af planlægningsgruppen omkring den årlige forårsopvisning i ARENA Aabenraa

Dannelsesrejser:

 • Har boet et år i USA

 • Har rejst i Ghana gennem et skoleudviklingsprojekt

Privat:

Jeg har boet i en del år i Hjordkær sammen med min familie, men i foråret 2019 flyttede vi til Aabenraa og bor nu i Skovridderkvarteret. Her bor jeg med min dejlige mand, som jeg  snart har kendt i mere end 20 år. Sammen har vi tre skønne børn i alderen 12-18 år. 

Fritidsinteresser:

I min fritid er jeg sammen med min familie, går eller løber ture i skovene omkring Aabenraa – nogle gange tager jeg også turen på mountainbike. Ellers læser jeg gerne, ser på kunst og mødes med gode venner. 

Politiske mærkesager:

Den største og primære sag – Folkeskolen: 

Der skal bruges mindre tid på test og dokumentation i folkeskolen. 

Kerneopgaven – børnenes trivsel og læring skal igen i fokus. Vi skal tale om, hvordan der skabes gode, lokale folkeskoler, hvor der foregår inspirerende undervisning, opstår lyst til at lære og udvikles de bedste læringsfællesskaber. 

I Aabenraa Kommune skal vi have de bedste lokale skoler. Der skal skabes en rød tråd fra det politiske – og forvaltningsmæssige niveau til folkeskolens pædagogiske praksis. Vi skal have en fælles ambition – og vide, hvor vi gerne vil hen i fremtiden sammen. Vi skal sætte fokus på, hvad vi konkret kan gøre for at komme i mål med vores fælles ambition –  og vi skal samle op og få koordineret undervejs, så vi sikrer en kurs, der fører mod målet: Verdens bedste lokale folkeskoler. 

Vi kommer tættere på målet, når vi tager afsæt i folkeskolens praksis og skaber et samspil mellem de fagprofessionelle i folkeskolen, det politiske- og forvaltningsmæssige niveau. Der skal udvikles et 3-klang, hvor er alle er med.

Forskellighed: 

I Sønderjylland er vi stolte over vores kulturarv. Vi står på vores åndsfrihed, den demokratiske tænkning og viljen til at tage ansvar for både det fjerne – men også det helt nære og lokale fællesskab. 

Vi ved, at danskere findes i mange modeller – og vi værner om den forskellighed, giver det plads og udviser respekt for hinanden. Samtidig med at vi stiller krav til hver enkelt af os, da vi ved – at sammen er vi stærkest – og vi må alle byde ind og være med til at styrke vores fællesskab.

Frivillighed: 

Vi skal have fokus på vores frivillige og skabe de bedste muligheder for, at de understøttes, så de lykkes med deres lokale projekter. I det kommende år skal vi have genstartet de frivillige sociale organisationer, så alle kommer med – og kommer godt ind i den næste tid efter corona.

Familier, børn og unge:

Aabenraa Kommune skal på landkortet som den destination, hvor børnefamilier og unge søger hen i Sønderjylland. Vi skal reklamere for vores dejlige område, gøre det langt mere synligt, hvor meget vi har at tilbyde. Natur, kultur, gode lokale fællesskaber og et grænseland helt tæt på.

Jeg vil arbejde for fællesskaber – hvor ALLE er med.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune