Nyt fra kredsen: Nu skal vi finde kandidater

Så er sommeren ved og være forbi, den har været dejlig men også lidt mærkelig. Jeg har ligesom mange andre tilbragt sommerferien i Danmark, i bund og grund bør vi nok nyde vores land lidt mere , det er nu dejligt i Danmark.

Læs videre

Panbo: 39 Vandværker i Aabenraa Kommune

Ved kommunesammenlægningen i 2007 var det logisk at der skulle harmoniseres og tilpasses. Bov – Tinglev – Lundtoft – Rødekro og Aabenraa blev til én kommune, nemlig den nuværende Aabenraa Kommune.

Læs videre

Egon Madsen: Valg til menighedsråd

Egon Madsen

Der skal afholdes menighedsrådsvalg til efteråret, hvis det enkelte sogn ikke ender i fredsvalg.
Det er vigtigt at få opstillet nogle lister i sognene. Enten på socialdemokratiske lister, eller sammen med andre som har den samme indstilling til Folkekirken som os.

Læs videre

Jan Stubberup: Nyt fra Kredsen

Kære medlemmer

Så er der sommerferie og landet er ved åbne sig igen, ja næsten hele verden er ved åbne sig igen. Det har for mange været en hård tid med mange savn, bl.a. besøg af venner og familie har ikke kunnet ske i samme omfang.  Nu må vi mødes igen og hvor jeg glæder mig til det ”normale”. Vi skal dog hver især være opmærksom på hvordan vi opfører os denne sommer, hvis ikke der skal være mulighed for en ny bølge af Coronaen. Vi har bl.a. set det i Hjørring, hvor nogle få mennesker fik bragt smitten rundt til flere steder.

Læs videre

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune