DIALOG ER VEJEN FREM

Uanset om det er med konen eller landbruget. Så er dialog vejen frem. ☺️
Dagen i dag startede i Løgumkloster ved Landbrugsrådgivning Syd hvor de sønderjyske borgmestre m.fl. Var inviteret til en snak om markvanding.
Vest for højderyggen er der i perioder øget behov for vand til afgrøderne. Det har en positiv klimaeffekt – og det kan vi godt li. Men den negative miljøeffekt skal vi ligeledes medregne.
Tak for snakken og invitationen 👍🏼
Senere stod den på et besøg på en kvægbedrift i Perbøl. Besøget var arrangeret af LandboSyd. Her fik jeg hilst på, især de små kalve – som glædeligt suttede hele min hånd 😅
Snakken her gik blandt andet på et nyt europæisk direktiv der gør, at landbruget nu skal benytte mere medicin – grundet nogle topstyrede behandlingstider 🫣
Det virker tosset, når nu vi gennem mange år målrettet har arbejdet på at reducere medicinforbruget.
Vi fik en tur rundt i de 15ha skov som var blevet rejst, på eget initiativ – 🌱
Tak for i dag Claus👍🏼
Og god weekend til jer alle derude ❤️

Ny farve på Hotel Østersøen

I JydskeVestkysten Aabenraa den 7.6 kunne man læse, hvordan Hotel Østersøens nye gule farve ikke er relateret til Tour de France, men derimod er en gul klud til politikerne i Aabenraa. For man vil gerne udvikle på grunden, hvor hotellet ligger i dag.
Og jeg hilser udvikling velkommen.
Men jeg mener, det er tvetunget at begynde at skyde politikerne nøl i skoene. Især når man fra Horup ejendomme stadig selv nøler med støjmuren bag Skovparken.
Så lad os aftale, at begge parter får deres på det rene, så vi med pletfrie sind og god moral i fællesskab kan udvikle by og kommune til alles bedste
God dag
KH
Theis

100 DEBATLYSTNE SAMLET ET STED

Her til aften var jeg i debat med Hans Christian Schmidt, Peter Kofod, Henning Hyllested, Jan Køpke Christensen og Rasmus Elkjær Larsen.
Først og fremmest, tak for en god debat! Tak til de 100 fremmødte og tak for spørgsmålene.
Det er første gang jeg har oplevet så mange til et lokalt debatarrangement – tak til kredsformændene for initiativet, på tværs af partier! Godt gået og mere af det 👍🏼
Jeg argumenterede naturligvis for et Ja. For det er det jeg tror, og føler, er det rigtige – som verden ser ud i dag!
God aften til alle!
KH
Theis

GOD 1. MAJ!

Kære allesammen
Endelig! Langt om længe, lystes man til at sige. For hold da op hvor er det skønt endelig igen, at kunne samles under de røde faner sammen med jer! Og fejre arbejdernes internationale kampdag – 1.maj!
Det kan lyde som en kliché og for 10 år siden ville jeg nok netop selv have tænkt det. For hvor meget kamp er der egentlig tilbage i dette lokale i dag?
Er dagen ikke mere blot et symbol på den historiske kamp for arbejdernes vilkår på arbejdsmarkedet – for før i tiden, var der noget at kæmpe for. 8-timers arbejde 8-timers frihed og 8-timers søvn!
Og det fik man efter første verdenskrig! Men 1.maj og arbejdernes internationale kampdag fortsætter dog ufortrødent og vi er beviset på, at det stadig i dag finder sted – og endda mange steder rundt om i landet, Europa og verden!
Men hvad kæmper vi for? Er denne dag bare andet end godt selskab, ringriderpølser og kaffe – ja og måske en øl.
Ja! Det er den.
For der er stadig behov for at vi kæmper for den lille i samfundet. Personen der f.eks. efter folkeskolen er startet på byggepladsen og med sine hænder har været med til at bygge det Danmark vi kender og holder af, helt bogstaveligt. Og fra 7-15 dagligt har udført fysisk hårdt arbejde.
Eller ekspedienten der i en menneskealder smilende, har siddet ved kassebåndet, mens hænder og hofte langsomt med årene gør mere og mere ondt.
Eller sundhedspersonalet der hver dag kæmper en kamp for os alle, når vores verden bryder sammen og sygdom og uheld finder vej tæt på.
Og der er mange andre
Verden idag er forandret.
De sidste to år har verden oplevet nedlukninger, frihedsbegrænsninger og en ny form for statslig indblanding i vores liv og hverdag som vi ikke har kendt til i flere årtier..
Det har resulteret i mange frustrationer og spørgsmål og i nogen grad udstillet hvordan tilliden til systemet er udfordret!
For når en verdensomspændende pandemi rammer vores hjem, og truer vores alles sundhed og økonomi, nødvendiggør det fællesskabets handlekraft.
Og vi har set hvilke erhverv samfundet for alvor bygger på, når ulykken presser sig på – og det er ikke de erhverv hvor man går med skjorte og slips, mens man på en god overenskomst bliver godt betalt efter mange års uddannelse.
Nej tværtimod! Det er jer!
Og som man troede at “verden efter corona” var ved at indfinde sig i starten af i år, da vi på Christiansborg kunne ophæve de sidste restriktioner og “slippe os fri” som køerne på græs. Måtte verden den 24. Februar vågne op til Krig I Europa – Putin havde indledt en fuldskala invasion af Ukraine.
Det utænkelige var sket!
Verden er endnu engang blevet kastet ud i kaos.
Men ud af krigens rædsler og Putins trusler om Atom-krig har Europa og Vesten stik imod Vladimir Putins forventninger, samlet sig om vores fælles værdier. Og ud af asken står vi mere , forenet, stålsatte og stærkere end nogensinde.
For det er gennem fællesskabet, skulder ved skulder, at vi som legionærerne i Romerriget kan styrte Putins regime.
Og sammen støtter vi Ukraines folk og deres leder Volodomyr Zelenskij – vestens symbol på håb, mod og vilje til at tage kampen op, mod den russiske Bjørn.
Og hold da op! Jeg bliver rørt og overrasket hver gang jeg hører om kampenes brutalitet, bombardementerne, de mange flygtninge og ikke mindst når jeg hører om Ukraines sejre på slagmarken. Om hvordan de presser de russiske aggressorer tilbage.
Den krig man troede ville være overstået på et par dage, har nu stået på i flere måneder
Og Ukraine kæmper videre.
Alle står vi chokerede tilbage, for hvad tænker Putin på! Er han rablende?
Uanset, så er sikkerhedspolitik i dag blevet højaktuelt. Og de næste mange år frem, vil også Danmarks soldater være blandt dem, som bærer samfundet åg, på deres skuldre – sammen med jer!
Og med Krigen er der kommet økonomisk krise. Inflationen stiger voldsomt, dagligvare vi før har taget for givet – skal vi nu prioriterer, for at have råd til.
Og Kriser har det med at pege den tunge ende ned af! Så det er de svageste den trykker mest… og nogle få i toppen af samfundet tjener styrtende på det. Mathæus princippet længe leve, om at den begunstigede begunstiges mere!
Og derfor kæmper vi den dag i dag! For de svageste og for dem som er mindst begunstiget!
Jeg vil ønske jer alle en god 1.maj – og slutte af med 2 vers fra Sønderjyllands nationalsang – det haver så nyligen regnet:
Det har regnet – men regnen gav grøde,
det har stormet – men stormen gjorde stærk.
Som de tro’de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.
Tak for ordet ❤️
KH
Theis

TAK FOR SNAKKEN

Jeg var i dag på besøg hjemme hos Jacob Schønberg, som selv er gift på 20. År med en ukrainsk lærer.
Hun underviser i dag ukrainske børn i Sønderborg kommune og i deres hjem, i Bajstrup ved Tinglev, har de to ukrainske flygtninge boende – Julia & Julia fra Kiev.❤️
Budskabet var klart – det tager for lang tid! Julia og Julia har boet i huset i Bajstrup siden 13. Marts, og venter stadig på CPR-nummer. De har selv sørget for job i rengøringsbranchen, men håber på noget hvor de kan bruge deres uddannelse som farmaceuter.
De drømmer dog begge om snart, at kunne vende hjem og genopbygge deres hjemland, hvor deres kærester er.
Men indtil da, ønsker de en meningsfuld tilværelse til gavn for alle parter. 🙏🏻
Tak for kaffe, god snak og perspektiver.
KH
Theis

Andrea Terp : 11112021 Regionspolitik er vigtigt

Regionspolitik er vigtigt

Nogen kalder valget til Regionsrådene for ”skyggevalget” til valget til byrådene.

Men valget er bestemt lige så vigtigt. Det handler om vores sundhed og de 5 regioner

råder hvert år over 130 mia. kroner. Heraf går langt de fleste penge til

sundhedsvæsenet.

De er udfordringer i sundhedsvæsenet. Det er svært at rekruttere læger, sygeplejersker

og andre sundhedsfagligt personale både til sygehusene, til psykiatrien, til almen praksis

m.fl. Kommunerne har de samme udfordringer i forhold til rekruttering af

sundhedsfagligt personale.

Der er samtidig en stigning i behovet for behandling både på sygehusene, i psykiatrien og

i almen praksis.

Sundhedsvelfærden er derfor under et voldsomt pres. Det skal vi have ændret på.

Den nylige afsluttede sygeplejekonflikt viser tydeligt, at velfærdfagene, der historisk og

stadig overvejende er kvindefag, altid har været dårligt lønnet. En ordentlig løn, der

afspejler kompetencer og kompleksitet, er afgørende for at der er søgning til

uddannelserne. Og vigtig i forhold til, at fastholde og udvikle dygtige medarbejdere.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for trivsel. Ingen medarbejdere har lyst til, at

arbejde på en arbejdsplads, hvor der ikke er anerkendelse og mulighed for fleksibilitet.

God trivsel blandt medarbejdere er en forudsætning for, at patienter m.fl. oplever, at

der bliver taget ordentlig hånd om deres sygdom og om dem som hele mennesker.

Andrea Terp

Bjergholt 3, 6200 Aabenraa

Regionrådsmedlem og
kandidat for socialdemokraterne til Regionsrådet

Christian Panbo: 14102021 Usandt svar er ikke o.k.

Usandt svar er ikke o.k.

Christian Panbo, byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Aabenraa Kommune,

Løgumklostervej 311, Aabenraa, skriver:

https://jv.dk/artikel/usandt-svar-er-ikke-o-k

Læserbrev: I et læserbrev 08.10.2021 måtte jeg forholde mig til JydskeVestkystens regel om 250

ord.

En undersøgelse fra maj 2016 i klasseværelse 156 var ikke nævnt og i depotrummet ved

gymnastiksalen er fundet misfarvede krydsfiner, loftforskalling og profilbrædder.

Som byggefaglig person, menneske og politiker er det min pligt at afdække/gøre opmærksom på

særdeles vigtige konstruktionsfejl. Disse beskrivelser kalder borgmester Thomas Andresen (V),

Kirsten Nørgård Christensen (V), Erwin Andresen (SP), Jette Julius Christiansen (DF) og Ejler

Schütt (LA), at jeg forsøger at føre bevis for, at Fjordskolen er en dårlig skole. Det passer ikke!

Ovennævnte politikere taler direkte usandt, når de skriver, at jeg aldrig er kommet med

budgetoplæg til en ny skole. November 2017 havde jeg et læserbrev i JV, hvor jeg fremlagde et

budget l 120.400.000 kr.

Kvadratmeterprisen hentede jeg hos kommunens rådgivere. Endvidere tegnede jeg en grundskitse

på 2185 m2 til den nye afdeling A ud fra en nøje beskrivelse af behovet.

Jeg beviser kun, at bygningerne i Kruså ifølge 7 ingeniørrapporter er i rigtig dårlig forfatning. Jeg

VIL gerne Fjordskolen og roser underviserne, børnene og deres pårørende under særdeles svære

forhold.

Endvidere holder jeg af såvel Kruså som Aabenraa, men af forskellige årsager.

Aabenraa har ca 100 muligheder for læringsfaciliteter, men i Kruså er der desværre ganske få.

Handicaporganisationerne og handicaprådet frarådede også en flytning.

Ovennævnte partier troede, de kunne spare en million ved flytning, det holdt heller ikke.

Alle rapporter, tal samt læserbreve er tilgængelige for alle borgere på Egelund 5, inklusiv kaffe.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune