Andrea Terp : 11112021 Regionspolitik er vigtigt

Regionspolitik er vigtigt

Nogen kalder valget til Regionsrådene for ”skyggevalget” til valget til byrådene.

Men valget er bestemt lige så vigtigt. Det handler om vores sundhed og de 5 regioner

råder hvert år over 130 mia. kroner. Heraf går langt de fleste penge til

sundhedsvæsenet.

De er udfordringer i sundhedsvæsenet. Det er svært at rekruttere læger, sygeplejersker

og andre sundhedsfagligt personale både til sygehusene, til psykiatrien, til almen praksis

m.fl. Kommunerne har de samme udfordringer i forhold til rekruttering af

sundhedsfagligt personale.

Der er samtidig en stigning i behovet for behandling både på sygehusene, i psykiatrien og

i almen praksis.

Sundhedsvelfærden er derfor under et voldsomt pres. Det skal vi have ændret på.

Den nylige afsluttede sygeplejekonflikt viser tydeligt, at velfærdfagene, der historisk og

stadig overvejende er kvindefag, altid har været dårligt lønnet. En ordentlig løn, der

afspejler kompetencer og kompleksitet, er afgørende for at der er søgning til

uddannelserne. Og vigtig i forhold til, at fastholde og udvikle dygtige medarbejdere.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for trivsel. Ingen medarbejdere har lyst til, at

arbejde på en arbejdsplads, hvor der ikke er anerkendelse og mulighed for fleksibilitet.

God trivsel blandt medarbejdere er en forudsætning for, at patienter m.fl. oplever, at

der bliver taget ordentlig hånd om deres sygdom og om dem som hele mennesker.

Andrea Terp

Bjergholt 3, 6200 Aabenraa

Regionrådsmedlem og
kandidat for socialdemokraterne til Regionsrådet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune