Andrea Terp: Et stort løft til psykiatrien

Med finansloven for 2020 blev der afsat 600 mill. kr. årligt på landsplan til at gennemføre initiativer til at styrke forholdene for mennesker med psykiatriske lidelser og psykisk mistrivsel.

For Region Syddanmark er andelen til årligt drift 96,5 mil. kr. Derudover er der tillige afsat godt 32 mill. kr. til anlægsinvesteringer.

Et kæmpe løft og det er så stort, at det er svært at få armene ned.

I udmøntningsaftalen med Regeringen er det aftalt, at midlerne bl.a. skal anvendes til at udvide sengekapaciteten således, at der er mulighed for flere længerevarende indlæggelser.

Derudover skal midlerne anvendes til mere personale. Den yderligere personalekapacitet forventes at kunne medvirke til at nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten.

Aftalen giver også yderligere midler til at udvikle den ambulante behandling, som sker i lokalpsykiatrien.

Alle regioner står med en svær opgave: Nemlig at rekruttere mere personale til psykiatrien. Der bliver brug for at iværksætte helt særlige rekrutteringsindsatser for at tiltrække personale bredt fra relevante faggruppe. Midlerne fra finansloven kommer til at gøre særlig gavn i Region Syddanmark. Det kommer nemlig til at betyde, at der nu er midler til, at implementere vores Psykiatriplan i et hurtigere tempo.

Andrea Terp Regionsrådsmedlem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune