Opdateret den 13.10.2021

Her kan du læse mere om hvad vi mener, omkring udvalgte temaer inden for kommunalpolitik – hvis du ønsker en ny retning i Aabenraa Kommune, så sæt X ved en Socialdemokrat til Kommunalvalget den 16. november 2021.

Alle skal med

I Socialdemokratiet ønsker vi at favne fællesskabet og sikre at alle borgere i Aabenraa Kommune får en retfærdig behandling. Med sloganet “Alle skal med” mener vi at vi skal favne bredt,  blandt andet ved at borgere ude i de små lokalsamfund oplever at blive hørt, at der tilbydes aktiviteter der spænder bredt for både unge og ældre, at borgerne oplever at blive inddraget i kommunens udvikling, at medarbejderne i kommunen har det bedste arbejdsmiljø og meget andet.

Nedenfor kan du læse mere om hvad vi mener der er vigtigt at fokusere på i kommunalpolitik og hvad en stemme på socialdemokratisk kandidat kan betyde for dig.

Temaerne bliver løbende opdateret, så følg med både her på siden samt på vores Facebookside, hvor der frem til Kommunalvalget vil delt budskaber, holdninger samt skabt debat om Aabenraa Kommunes fremtid.

Vi ønsker at sætte fokus på socialpsykiatrien, socialt udsatte og handicappede i Aabenraa Kommune og sikre et værdigt liv for alle. Vi oplever at flere borgere ikke får den hjælp de har ret til og at den enkelte selv skal kæmpe for en retfærdig behandling. Det har mange borgere ikke ressourcer til. Vi skal derfor som kommune være synlig, så den udsatte borger, eller familien der rammes af et handicap ved hvor de kan få hjælp.

Til valgkampagnen har vi udvalgt fem fokusområde. Dem kan du læse mere om her:

 • Vi Socialdemokrater vil arbejde for at skabe en kommune, hvor det at være handicappet og pårørende til handicappet ikke forringer livskvaliteten. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil arbejde for tidlig forebyggende indsats i form af socialrådgivere der tilknyttes daginstitutioner og skoler. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil gøre Aabenraa Kommune til den kommune hvor borgere med psykiske udfordringer får den bedst mulige hjælp og støtte til at komme videre i livet. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil sikre at hjemløshed aldrig bliver løsningen på grund af manglende kommunale tilbud. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil fremme partnerskabet med civilsamfundet inden for social- og sundhedsområdet, og styrke det frivillige arbejde ved at gøre det lettere at være frivillig. Læs mere her!

Se videoen om vores vision for den politiske retning i Aabenraa Kommune (Tryk her)

Men den socialedemokratiske politik inden for socialpsykiatrien, udsathed og handicap, indeholder selvfølgelig mange flere elementer, så er du nysgerrig på hvad vi mener om et konkret emne ud over de ovenstående, så tøv ikke med at kontakte os – Du er altid velkommen til at skrive til en kandidat eller spørge os, når du møder os ude på gaden. Hvor og hvornår du kan møde os, kan du ser i kalenderen her på siden, eller følg os på Facebook https://www.facebook.com/aaabenraa – Her vil vi løbende opdatere med arrangementer der afholdes rundt om i Aabenraa Kommune.

                        .                       

Kultur og fritid I AABENRAA KOMMUNE:

Socialdemokratiet ønsker

 • Bedre information til borgerne
  I Aabenraa er der allerede god gang i mange ting inden for kultur og fritid, men der har ikke været tilstrækkeligt meget fokus på at udbrede viden om dem. F.eks. er det kun få, der kender hjemmesiden ”Aktiv og Oplev”, der blev lanceret for nogle år siden.
  Kommunen bør også arbejde med forskellige andre informationsmuligheder, f.eks. info-tavler og en app.
  Desuden er det vigtigt, at tilflyttere bliver gjort opmærksom de forskellige tilbud – og på, hvor de kan finde dem!
 • Aabenraa Kommunes musikliv
  Socialdemokratiet ønsker at styrke musiklivet i hele Aabenraa Kommune på flere niveauer. Vi er glade for, at det professionelle musikliv, muligheden for at gå til koncerter, er blev opkvalificeret med Aabenraa Live. Den side af kulturen ønsker vi fortsat at støtte og udvide, så der er musikalske tilbud til borgere i alle aldre.

Men vi ønsker også at støtte de professionelle og halvprofessionelle orkestre, der har udspring her i vores kommune. Det vil vi bl.a. gerne gøre ved at sikre dem gode og tidssvarende øvefaciliteter, gerne centralt placeret med mulighed for en synergieffekt med byens øvrige kulturelle miljø – herunder det musikalske vækstlag i kommunen: musikskolen, amatørmusikere og andre kreative udtryksformer.

Vi vil gerne støtte vores musikskole, som flere gange har været nødt til at spænde livremmen ind. Vi ønsker, at det ikke kun skal være børn fra et hjem med klaver, der for mulighed for at lære at spille på et instrument – med alle de positive side-effekter, en sådan kompetence også har!

Vi vil gerne arbejde med en alternativ musikuge, som tager hensyn til vores kommunes geografi. Inspiration hertil kunne bl.a. være Gourmet-ugen og Kløftens Havefestival 2020, hvor der i over en uge var forskellige større og mindre musikalske arrangementer forskellige steder – i private haver, i haller, på spillesteder etc.

En sådan indsat kræver selvfølgelig både koordinering, kommunikation og mulighed for økonomisk tilskud/underskudsdækning.

 • Musik- og kulturhus
  Sådan en indsats i Aabenraa kræver faciliteter for det udøvende musikliv og koncertoplevelser. Men dette kan fint kombineres med faciliteter til andre kulturelle formål.

Derfor ønsker vi, at der kommer et musik- og kulturhus i Aabenraa, og at det bliver placeret centralt, enten i midtbyen eller i campus-området.

Med sidstnævnte placering kan det også kombineres med fællesfaciliteter til andre formål.

Se videoen om visionerne om: Musikkens Hus (Tryk her)

 • Livet i de små samfund
  Det er vigtigt, at vi støtter de små lokalsamfund, så det er attraktivt at bo dér.Derfor er det for det første vigtigt at sikre god kollektiv trafik til og fra de små byer, men også vigtigt, at der er lokale tilbud, og at kommunen arbejder sammen med – og anerkender og støtter – de lokale råd og ildsjæle, så de ikke brænder ud.

  Men det er samtidig vigtigt, at byrådsmedlemmerne ser på, hvad der er de enkelte lokalområders særkender og stærke sider og arbejder ud fra dem.

  Derfor ønsker Socialdemokratiet stadig at afsætte midler til udvikling og vedligehold af de lokale forsamlingshuse.

 • Opbakning til frivillige og foreninger
  Det er i socialdemokraternes øjne vigtigt for både sundhed og fællesskab, at der er mulighed for at have et aktivt fritidsliv dér, hvor man bor.

  I Aabenraa Kommune er der ca 270 foreninger, især idrætsforeninger. Medlemstallene i foreningerne er meget forskellige, både i forhold til foreningens formål og lokalitet. I lokalområderne er de frivillige foreninger som oftest relativt stærkere på grund af det tit stærke lokale fællesskab og deres nemmere tilgængelighed. Men det kan være svært for dem at finde frivillige nok, for opgaverne er ikke altid klart afgrænsede, så de kan være tidskrævende og virke uoverskuelige. Derfor mener Socialdemokratiet, det er oplagt at tjekke, om kommunen kan give dem en administrativ aflastning. For eksempel hvis en medarbejder i den kommunale forvaltning kan hjælpe med bogholderi og med ansøgninger om tilladelser til arrangementer.

  Sådan en kommunal medarbejder ”ude i marken” ville nok også få flere til at melde sig som frivillige, bl. a. fordi han (m/k) kan vejlede dem i starten og dermed lette de nye opgaver for dem.

 • ”Hands-on”-medarbejder i foreningerne
  I nogle familier er det ikke en selvfølge at gå aktivt ind i foreningslivet. Det kan skyldes sproglige, kulturelle eller ressourcemæssige udfordringer. Her mener Socialdemokratiet, at foreningerne bør få en hjælpende hånd til at guide forældrene i deres rolle. Det ville være oplagt, at den opgave bliver en del af den lokale streetworkers kontaktflade til de unge og deres familier.

  Det er vigtigt, at den lokale streetworker er velkendt og synlig i lokalområdet, og at både de unge, deres forældre og foreningerne får at vide, hvor og hvordan de kan få hanstwalkerens hjælp.

  Det vil selvfølgelig kræve, at der afsættes midler til de ekstra timer, streetwalkeren må bruge på denne forebyggende og inkluderende indsats, men de er godt givet ud i forhold til, hvad øgede sociale indsatser for rodløse unge kan komme til at koste.

 • Bredde og elite
  I Aabenraa Kommune skal det være muligt at udvikle sig til eliteniveau, men det er væsentligt at gøre sig klart, hvad et eliteniveau reelt er, og at tildele almen sportsudøvelse en værdi inden for allealdersgrupper, så unge og voksne ikke falder fra, hvis de ikke kvalificerer sig til – eller ikke vil – dyrke sport på eliteniveau.

  Vi vil gerne hjælpe sportseliten i Aabenraa Kommune, men vi vil også sikre, at alle –  både børn, unge, voksne og ældre – der dyrker sport at ren interesse, kan forblive, kan forblive aktive.

  Sport skal være sjov og inkluderende for ALLE, uanset indkomst og niveau!

 • Nytænkning: Aktiv ferie for alle
  I Aabenraa Kommune har vi et rigt foreningsliv, men det er en udfordring for foreningerne at hverve nye medlemmer og frivillige. Vi ønsker øget tilgang til BEGGE grupper.

  En god måde at give foreningerne et boost, både generelt og især oven på corona-nedlukningene, kunne være at udvide det populære Aktiv Ferie-arrangement. Det skulle så omfatte ALLE aldersgrupper, og den praktiske tilmelding og koordination skulle sortere under den kommunale forvaltning, så foreningerne kan fokusere på alt det, de er gode: at præsentere deres forening.

 • Flere NATURSPOTS i Aabenraa midtby
  til gavn for alle borgere, institutioner og turister – og ikke mindst for naturens mangfoldighed.

 • Vi ønsker at genetablere de NATURLEGEPLADSER, vi har haft i bl.a. Hjelm Skov, og at få nye i midtbyen og udkanten af byen – og i det hele taget mere børnevenlighed, familiespots og tydelig bæredygtighed i HELE kommunen. Naturlegepladserne kan blive tilkoblet en app, så man kan gå på jagt/eventyr eller vandring, alt koblet sammen med lokalhistoriske fortællinger, der ender ved en naturlegeplads, hvor der selvfølgelig kun er brugt naturmaterialer og eventuelt lavet udskæringer i en træstamme, som illustrerer historien. – Målet kunne være fem af den slags spots rundt i Aabenraa. Disse spots vil kunne bruges af alle aldre og vil give et tydeligt signal om, at vi er en NATUR-kommune OG en BÆREDYGTIG kommune.

  Et af de store naturspots kunne være for enden af gågaden ved Nørreport: Et grønt område, gerne parklignende, der vil give et flot indtryk ude fra vejen og være et smukt samlingssted for byens borgere og især for familier med børn. De unge ville kunne bruge stedet om aftenen som et hyggested. Sådan ét efterlyser de selv!

  Der kunne også blive en lille friluftscene, som kunne bruges til aktiviteter fra f.eks. Nygadehuset, biblioteket, det lille teater eller gadeteater for at give denne ende af gågaden mere kulturelt byliv med naturen som scenemester.

Hvis der er noget, Aabenraa Storkommune har været god til, så er det – foruden klimagas-udledning- at lukke en masse varm luft ud i skyer af fine ord, men de næste fire år kræver handling.

Vi skal i de næste fire år gå fra visioner til handling! Tendensen i storkommunen har været at tænke stort, større, størst – og så ende med ikke at komme nogen vegne med miljøtiltag. Derfor skal ideerne være
– lette at gå til.
– økonomisk overkommelige.
– afprøvede og med en reel miljøvirkning, der er bevist andre steder.

Læs meget mere om vores visioner for naturen og miljøet her!

Bedre forhold for børnefamilier i Aabenraa Kommune

Se videoen om vores visioner for børn og unge og deres familier i fremtidens Aabenraa Kommune

Se videoen om vores visioner for offentlig transport med udgangspunkt i de unges behov for mobilitet

Socialdemokratiet i Aabenraa vil arbejde for meget bedre muligheder for børn og unge.

 • Vi vil skabe de bedst mulige rammer for gode familieliv i alle kommunens lokalsamfund.
 • Børnenes og de unges ønsker skal inddrages mere i det politiske arbejde.
 • Fællesskaberne omkring børn og unge skal styrkes
 • Der skal udarbejdes en LGBT+ politik
 • Vores mål er, at Sønderjylland skal være det gode og klare valg, når familier flytter fra storbyen. Derfor skal Aabenraa Kommune have fokus på gode, lokale fællesskaber med et godt nærmiljø med gode dagtilbud, gode folkeskoler, muligheder for et aktivt fritidsliv og gode veje til ungdomsuddannelserne.

 Et nærmiljø præget af sammenhold og fællesskaber giver de bedste muligheder for et godt liv overalt i Aabenraa Kommune. Derfor skal familierne, børnene og de unge møde en kommune, som vil dem det bedste, uanset hvor i kommunen de bor.

Ved et styrket, internt samarbejde med den enkelte familiemed barnet eller den unge i centrum – kan vi skabe de bedst mulige rammer for trivsel og udvikling.

Børnenes og de unges fællesskaber skal styrkes, så alle børn og unge kan vokse op med tiltro til deres egne muligheder og med vilje til at forme deres fremtid godt.

Fællesskaberne skal give plads til mangfoldighed og forskellighed.

Derfor vil vi målrettet videreudvikle børne-, unge- og familiepolitikken ved at sætte mere fokus på det interne, tværfaglige samarbejde i kommunen og ved at styrke de lokale samfund.

Vi vil arbejde for øget nærdemokrati, hvor børnene, de unge og deres familier bliver hørt.

Børn og unge skal have mere indflydelse

Vi vil også sikre, at børn og unge bliver inddraget mere i beslutningsprocesserne i Aabenraa Kommune. For os i Socialdemokratiet er det vigtigt, at de får medindflydelse på det politiske spektrum, for dét er en forudsætning for at sikre Aabenraa bedre status som fremtidens studieby.

Vi vil derfor styrke campusrådet og i højere grad inddrage det nuværende fælles elevråd, så både de unge og børnene i folkeskolen bliver hørt i relevante sager.

Det indebærer blandt andet en LGBT+-politik for børn og unge: Vi vil styrke unge LGBT+- personers forhold i kommunen. Vi véd, at netop de elever ofte trives markant dårligt i forhold til deres skolekammerater. Derfor bør der udarbejdes en lokal LGBT+politik for Aabenraa Kommune.

Denne politik ønsker vi udformet i en kommunal arbejdsgruppe, hvor fagfolk kan komme med bud på, hvordan vi gør grundskolen mere inkluderende og mangfoldig. Det er et projekt, som både lærere, forældre, elever, LGBT+ Danmark, Sex & Samfund og andre væsentlige aktører bør inddrages i for at nå det bedst mulige resultat.

Vi vil samtidig arbejde for en antimobbestrategi, der som også specifikt sikrer minoritetsgrupper som LGBT+.

Bedre transportmuligheder for børn og unge

i hele kommunen

Vi vil arbejde på at forbedre transportmulighederne, så vores børn og unge kan komme rundt i Aabenraa Kommune.

Vi lægger vægt på, at alle børn og unge let skal kunne komme rundt i kommunen til deres venner, fritidsinteresser og arbejde. Det er vigtigt for os, at ingen begrænses i deres muligheder for et godt liv på grund af deresbopæl. Derfor vil vi binde hele kommunen sammen transportmæssigt.

Vi ønsker samtidig at undersøge mulighederne for flexløsninger i den offentlige transport, og at børn og unge under 18 år kan bruge offentlig transport gratis eller billigt, da vi gerne vil gøre dén til det mest attraktive valg.

Det sønderjyske samarbejde skal opprioriteres

Vi vil også fortælle varmt om hele Sønderjylland som destination for børn og unge og deres familier, fordi vi her syd for Kongeåen har rigtigt meget at byde på. Derfor vil vi gerne samarbejde med de øvrige kommuner om at fremhæve Sønderjylland som destination i forhold til resten af Danmark, når nogen skal eller vil flytte.

Sammen kan vi – kommunerne i grænselandet – rumme alle uddannelser og muligheder. I et tværkommunalt fællesskab har vi stort set alt, fordi vi kan udfylde hinandens mangler.

Derfor vil vi i de næste fire år opprioritere et styrket samarbejde på tværs af alle kommunegrænser i landsdelen i et grænseoverskridende samarbejde, så vi i fællesskab kan sætte Sønderjylland øverst på landkortet!

Børnene er det vigtigste, vi har

– og de skal have det bedre!

Se videoen: Skole & daginstitutioner. Daginstitutioner, og investeringer i en god start på livet.

Aabenraa Kommune har i de seneste år brugt ca. en halv milliard kr. på renovering og nyopførelse af daginstitutioner og skoler, men vi er ikke i mål på daginstitutionsområdet!

Vi skal fortsætte arbejdet med at skabe optimale rammer for børnenes udvikling, både fagligt og socialt. Og vi skal skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Vor børn og unges trivsel er det vigtigste, både socialt og fagligt.

De fysiske rammer gør det ikke alene. Vi skal sikre tilstrækkeligt mange kompetente og nærværende lærere og pædagoger, som sprudler af energi og virkelyst – og af stolthed ved at være en aktiv del af en kommune med fokus på børns trivsel og udvikling.

Vi anerkender og værdsætter forældrenes frie valg af skole, dagpleje og daginstitution. Vi vil fastholde mangfoldigheden, hvor forældre kan vælge mellem folkeskole og privatskole og mellem dagpleje for 0-2-årige, vuggestue for 0-2-årige, aldersintegreret institution for 0-6-årige og SFO for skolebørn. For os er kvaliteten det afgørende, ikke om en institution er kommunal, selvejende, privat eller indgår i et børneunivers, når blot pengene bruges på børnene.

Aabenraa Kommune har alt for lavt fødselstal. Derfor skal vi gøre det mere attraktivt at bo og leve som børnefamilie i kommunen. Skoler og dagtilbud skal være vore fyrtårne i den sammenhæng og medvirke til øget bosætning her.

Vi vil inden for dagtilbud arbejde for:
 • at dagplejen kan fastholde et korps af dagplejere, der løbende opkvalificeres. Dagplejere skal have mulighed for samvær i lokaler, som stilles til deres rådighed.
 • at alle skoler og daginstitutioner er godt vedligeholdt og indrettet efter elevernes/børnenes behov.
 • at vuggestuer fastholdes som institutionstype.
 • at der skabes 0-6 års-pladser i alle skoledistrikter, hvor det er bygningsmæssigt muligt.
 • at de af regeringen besluttede minimumsnormeringer indfases i 2023, idet kommunen finansierer det manglende beløb, som forhøjelse af forældrebetalingen ville have udløst. For at fastholde og tiltrække børnefamilier og skabe yderligere bosætning skal forældrebetalingen holdes på det nuværende niveau og kun pristalsfremskrives.
 • at minimumsnormeringerne ”kun” er et minimum, som vi vil bestræbe os på at gøre endnu bedre, især på institutioner med udsatte børn og familier.
 • at ledere ikke er en del af normeringen.
 • at øge pædagog-andelen fra mindst 60 % til mindst 80 % i vores daginstitutioner.
 • at mindst halvdelen af medhjælperne i daginstitutionerne er uddannet som pædagogiske assistenter (PAU). Antallet af PAU-elever i Aabenraa Kommune er nu seks om året, men det antal skal øges til mindst det dobbelte.
 • at alle vore kommunale dagplejere på sigt vil være uddannet pædagogiske assistenter.
 • at alle daginstitutioner ikke er ens. Nogle må gerne være små og indrettet i ældre, men velrenoverede lokaler, mens andre er store, nyere institutioner. Men der er grænser for, hvor store institutioner må være.
 • at der i alle skoledistrikter stadig er mindst 1 daginstitution (kommunal, selvejende eller privat).
 • at der fortsat er et veluddannet specialkorps af pædagoger m.m., som kan træde til, når særlige behov opstår. Ingen børn skal lades i stikken!
Vi vil inden for folkeskoleområdet arbejde for:
 • At folkeskolerne kan favne og udvikle alle elever. Vi har stor tillid til skolen, medarbejdere og ledere og mener, at hverken elever eller medarbejdere skal spilde tid på unødige tests. Vi er heller ikke tilhængere af en stram kommunal styring, som risikerer at kvæle arbejdsglæde og initiativlyst hos medarbejderne.
 • At det frie skolevalg i kommunen – på baggrund af en konkret, individuel vurdering – understøttes af god offentlig transport,alle elever får samme mulighed for at gå på en skole, hvor de trives både socialt og fagligt.
 • At folkeskolerne skal gøres mere rummelige, så de bedre bliver i stand til at inkludere elever med særlige behov, uanset om disse elever er højtbegavede, fagligt svage eller har udfordringer, man skal tage hensyn til. Vi ved, at Aabenraa Kommune ”ekskluderer” alt for mange børn, som sendes i specialklasser og på specialskole. Det er det rigtige tilbud for nogle børn, men vi er sikre på, at vi ved tilførsel af flere ressourcer kan skabe bedre tilbud til mange børn med særlige behov.
 • At der for at skabe denne rummelighed til start indføres en 2-voksenordning i indskolingen. Vi tror på, at dette vil være en god investering, både for eleverne, skolen og for kommunen.
 • At pædagognormeringen i SFO`erne øges væsentligt, og fritidspædagogikken vægtes højere. Der finder også vigtig læring sted ved bålstedet, i sportshallen og i det kreative hjørne.
 • At morgen-SFO på skoledage gøres gratis for alle elever i indskolingen. Ingen elever skal starte skoledagen med at føle sig ekskluderet af fællesskabet.
 • At nedbringe forældrebetalingen for en SFO-plads. Flere børn skal have mulighed for at gå i SFO og deltage i det betydningsfulde fællesskab.
 • At eleverne – både i skole og dagtilbud – kommer i tættere kontakt med naturen, dels ved at fastholde og videreudvikle vore to naturskoler, dels ved at inddrage nærmiljøet.
 • At skolerne indgår i et tæt samarbejde med lokalområdets fritidsforeninger, og derigennem stimulerer eleverne til at tage aktiv del i fritidslivet.
 • At alle elever forlader folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik – hvilket er betingelsen for at kunne gå videre på en ungdomsuddannelse.
 • At ingen elever ”tabes” efter endt skolegang, men går videre i job eller uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør en vigtig brik i denne sammenhæng.
 • At der til skolerne tilknyttes en socialrådgiver, som i tværfagligt samarbejde med skolens øvrige personale sikrer trivsel hos alle elever og bakker op om et godt forældresamarbejde.  Og at socialrådgiveren kan fungere som rådgiver for medarbejderne, og som uvildig kan sikre, at der underrettes om udsatte børn, så det ikke påvirker lærernes samarbejde med forældrene.
 • At efteruddannelse opprioriteres, bl.a. omkring AKT-funktionen (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Mange elever er i perioder udfordret på deres trivsel. Derfor er det vigtigt, at elever har adgang til veluddannede AKT-medarbejdere, som de kan få hjælp og vejledning hos – og som de er trygge ved at kontakte.
 • At FN’s 17 verdensmål integreres i undervisningen. Eleverne skal samtidig ”ud i den virkelige verden” og opleve verdensmålene i naturen, i erhvervet, i miljøet m.m. Udeskole skal i større grad indtænkes i undervisningen.
 • At kommunens specialskole (Fjordskolen), som har været igennem en meget turbulent periode i forbindelse med skolens flytning, for fremtiden får rum til at videreudvikle det specialpædagogiske tilbud, som mange børn er afhængige af.
 • At klubtilbud til mellemklassebørnene redefineres og udvikles.
 • At ungdomsskolen fortsat kan tilbyde unge på 13-18 år undervisning m.m. i en bred vifte af fag og fritidsaktiviteter, afstemt efter de unges ønsker og behov. Ungdomsskolen er samtidig et specialområde (med streetworker-funktion, A-klassetilbud og STU-forløb), hvor unge med udfordringer kan få et anderledes og mere målrettet tilbud, som udvikler de unges muligheder efter endt skolegang. Derfor er ungdomsskolen et meget vigtigt område.
 • At lejrskoletilbud bliver obligatorisk for 7. klassetrin
 • At seksualundervisningen udvikles til at omhandle seksualitet, køn og mangfoldighed.
Vi vil herudover arbejde for:
 • At alle byrådets medlemmer har let og uhindret adgang til informationer og gode råd direkte fra de enkelte medarbejdere – uden at hierarkiet derved skal nedbrydes.
 • At der kommer mere fokus på medarbejder-trivsel. Vi skal have arbejdsglæden frem igen! Sygefravær har mere at gøre med, om medarbejderne har et godt arbejdsmiljø, end at de kun skal tilbydes en influenzasprøjte. Vi skal have fokus på humanismen igen – det øger samtidig effektiviteten.
 • At kompetenceudvikling som udgangspunkt tilbydes ud fra et decentralt frem for et centralt behov. Alle medarbejdere har jo ikke brug for samme kompetence-udvikling.
 • At alle børn med særlige behov skal kunne få den nødvendige støtte!
 • At ingen børn og unge belastes af vedvarende mobning i hverdagen. Alle skoler og dagtilbud har en anti-mobbepolitik, men den gør det ikke alene. Vi vil simpelthen ikke acceptere mobning.
 • At videreudvikle og tydeligt definere ledernes ledelsesrum. Ud over at kunne styre den daglige drift skal vore dygtige ledere gives rum til at udvikle arbejdspladsen i samarbejde med medarbejderne.

Ældre- og seniorliv

De fire hovedtemaer i den nye fire års valgprogram:

 • Bedre normeringer på plejehjemmene
 • Klippekortet fastholdes og udvikles
 • Bedre støtte til demensramte familier
 • Mulighed for ”merkøb” hos kommunal hjemmepleje

Vi kunne hurtigt beslutte, at vi fortsat skal arbejde for de tre øverste punkter, for kommunen er ikke kommet ret langt hent imod de mål – så de har stadig vores store opmærksomhed. Mulighed for mer-køb hos kommunal hjemmepleje er dog i dag en mulighed.

   Det gælder i den grad om at øge andelen af basismedarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjemmene!

Det fjerde punkt kræver en bredere debat. Beboerne er begyndt at flytte ind på det nye Friplejehjem i Aabenraa By, som sammen med Friplejehjemmet i Bylderup Bov i fremtiden vil være steder, hvor plejehjemsbeboere kan tilkøbe forskellige ydelser.

Vi er bekymret for, om det er de mest velfungerende og mindst komplekse ældre, som Friplejehjemmet vil vælge at tilbyde en plads. Det vil øge presset væsentligt på de kommunale plejehjem, der så vil få de mest komplekse og mest plejekrævende beboere.

 

NYTÆNKNING: Gammel vin på nye flasker

 • Vi vil gøre op med ”BUM” (Bestiller – Udbyder – Modtager) -modellen og med de forskellige pakker på social- og sundhedsområdet og herunder også slippe af med – eller i hvert fald formindske bureaukrati og unødig dokumentation.

 • Vi ser gerne, at lederne og medarbejderne ”slippes fri”, og at vi som kommune har tillid til deres faglighed og evner til at løse opgaven ud fra initiativer lokalt i den enkelte enhed.

 • Vi vil også have mulighed for at deltage i flere frikommuneforsøg – og flere kommunale forsøg.

  BOMBEN:
 • Vi vil helt konkret lave et investeringsprojekt sammen med arbejdsmarkedsudvalget: Vi skal kunne tilbyde ledige praktik, og ansætte ufaglærte som Husassistenter på vores plejehjem, med det sigte at gøre de ledige interesseret i at uddanne sig som sosu`er.Husassistenterne skal oplæres i at udføre praktisk arbejde som rengøring, tøjvask, vande blomster mm.

 • Derved frigives de ressourcer som de fastansatte i dag bruger på praktiske opgaver, og servicen for de ældre højnes samtidig. 

 • Vi vil arbejde for, at Aabenraa Kommune bliver en endnu mere attraktiv arbejdsplads, også i forhold til rekrutterings-udfordringerne, især på social- og sundhedsområdet. Aabenraa kommunes arbejdspladser skal give ledelse og medarbejdere muligheder for, at udfolde deres faglighed fuldt ud – fremfor kun at have mulighed for, at prioritere de livsnødvendige opgaver. Vi skal være opmærksomme på at forebygge ”omsorgstræthed” blandt medarbejderne.

 • Vi vil øge mulighederne for flere medarbejdergrupper på vores plejehjem. Der er både brug for pædagoger og terapeuter, fordi beboerne har flere komplekse udfordringer, som kræver flere forskellige fagligheder og et større tværfagligt samarbejde.

 • Vi vil skabe mulighed for Senior-bofælleskaber af forskellig art flere steder i kommunen, udviklet i en proces, hvor vi inddrager de kommende senior-beboere. Helst fysisk placeret tæt på de kommunale plejehjem og daginstitutioner, så der kan bygges et fællesskab op sammen med dem og resten af lokalsamfundet.

Det kommende Seniorbofællesskab i Løjt planlægger f.eks. ikke at bygge et fællesrum, men at lave en fælles park.

 • Vi vil arbejde målrettet på at forebygge ensomhed – både blandt ældre, seniorer, psykisk syge og handicappede. Projektet ”Code of care” vil vi følge nysgerrigt.

 • Vi vil understøtte mulighederne for at starte socialøkonomiske projekter, f.eks. til en start for psykisk syge unge mennesker.

 • Vi vil værne om de frivillige organisationer og fortsat værdsætte deres indsats – og vi vil være i tæt dialog med dem. I kandidatgruppen skal vi have en indgående debat om, hvor, hvornår og hvordan vi bruger frivillige medarbejdere.

 • Vi vil også lægge vægt på rehabilitering – et vigtigt område, men altid med borgeren og borgerens ønsker og ressourcer i centrum.

 • Digitalisering skal udvikles og bruges i det omfang det giver mening, men altid med udgangspunkt i borgerens ønsker og interesse – og medarbejderne skal kompetenceudvikles, så de kan håndtere de digitale muligheder.

 • Aktivitetscentrene for seniorer og ældre skal styrkes, og det uundværlige fællesskab, som bl.a. Kirsebærhaven og Valdemarshus giver mulighed for, skal ikke bare bevares, men styrkes.

 • Vi vil have nogle af de ”gode, gamle” værdier fra tidligere Alderdomshjem med ind i fremtidens ældrepleje.

 • Vi vil fortsat arbejde målrettet med at gå tilbage til små lokale, selvkørende teams i hjemmeplejen, frem for store områder. 

Hvad vi mener om dette tema vil blive offentliggjort i uge 43. Følg med her på siden samt på Facebook https://www.facebook.com/aaabenraa

Hvad vi mener om dette tema vil blive offentliggjort i uge 44. Følg med her på siden samt på Facebook https://www.facebook.com/aaabenraa

Hvad vi mener om dette tema vil blive offentliggjort i uge 45. Følg med her på siden samt på Facebook https://www.facebook.com/aaabenraa

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune