Andrea Terp: 281021 Nærsygehuse med de nære sundhedstilbud.

Nærsygehuse med de nære sundhedstilbud.

Næsten alle danskere er hvert år i kontakt med sundhedsvæsnet. For mange betyder det, at de skal køre langt for at få taget en blodprøve, et røntgenbillede eller et andet tjek. Det er en konsekvens af de seneste årtiers centralisering af sygehusene.

For mange mennesker er det ofte langvarige forløb med mange kontakter til sundhedsvæsenet. Det kan være mennesker med kroniske sygdomme, mennesker med en psykiatrisk lidelse eller ældre mennesker med medicinske udfordringer.
Vi har derfor brug et sundhedsvæsen tættere på, hvor det er muligt lokalt at få lavet røntgen, taget en blodprøve, lavet en høreprøve, få justeret høreapparatet og andre kontrolbesøg.

Nærsygehusene skal etableres i et samarbejde med kommunerne, praktiserende læger, speciallæger og andre sundhedsaktører. Helt andre specielle aktører kan også sagtens være en del af sundhedstilbuddet. Det er vigtigt for mig, at tilbuddene i nærsygehusene afspejler de særlige lokalebehov.

Sundhedshuset i Haderslev er et rigtig godt eksempel på et fælles projekt.
Sundhedshuset rummer bl.a. lokalpsykiatri, misbrugsbehandling, lægeklinik, røntgenfunktion, mammografi m.fl.

De nære sundhedstilbud er et område jeg vil prioritere meget højt og kæmpe for i det nye Regionsråd.

Andrea Terp
Bjergholt 3, 6200 Aabenraa
Regionsrådsmedlem og kandidat for Socialdemokraterne

Andrea Terp: Sygeplejerskestrejken giver store udfordringer på Aabenraa Sygehus

Sygehuset i Aabenraa har været udfordret og vil fortsat været udfordret på grund af sygeplejerskestrejken i Tønder Kommune.

Strejken har den konsekvens, at færdigbehandlede borgere hjemmehørende i Tønder Kommune ikke i normalt omfang kan hjemsendes.

Det betyder, at sygehuset ikke kan overholde målsætningen om ophold på max. 48 timer på FAM. Flere har opholdt sig på FAM i mere end 72 timer.

Samtidig er der generelt travlt overalt og der er fokus på maksimal udnyttelse af al sengekapacitet.

Såfremt belastningen fortsætter, kan der muligvis kunne komme andre tiltag i anvendelse. F.eks. reducere patientindtag eller udskyde flere ikke-akutte patienter.

Andrea Terp
Medlem af Regionsrådet

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune