Nyt fra borgmesterkandidaten

Nyt fra borgmesterkandidaten af Erik Uldall Hansen
De der følger med i dagspressen, vil sikkert have bemærket, at det begynder at lugte lidt af valgår.
Sagerne får mere fokus og medierne er interesseret i partiernes forskellige holdninger. Så lige så
stille bliver valget løbet i gang. Hvis du ikke holder avis, så følg gerne med på Socialdemokratiet i
Aabenraa kommune’s Facebook side. Der kommer der løbende nyheder der vedrører vores
politik.
For at blive ved valget, så blev kandidatgruppen suppleret med endnu en stærk kandidat. Det er
Sidsel Jensdatter Lyster, der er præst i Varnæs kirke. Jeg er rigtig glad for, at Sidsel valgte at stille
op og være med til, at styrke vores kandidatfelt endnu mere.
Da jeg meldte mig som borgmesterkandidat, havde jeg ikke i vildeste fantasi, forestillet mig så
stærkt et kandidatfelt. Vi favner meget bredt både fagligt, aldersmæssigt og er næsten ligeligt
fordelt på køn. Det sender et stærkt signal til vores vælgere om, at vi kan favne og håndtere
kommunalpolitik bredt. Det er en klar styrke.
Coronaen lægger desværre en dæmper på de fysiske møder og dermed også en dæmper på
politiske møder. Mange møder er aflyst eller udskudt – generalforsamlinger bestyrelsesmøder, ja
også den verden er sat på pause.
I byrådssammenhæng kører vi dog videre og har indrettet os efter i videst muligt omfang at passe
på hinanden. I den socialdemokratiske gruppe, har vi slået et stort slag for, enten at overgå til
virtuelle møder alene, eller som minimum at have friheden til selv at vælge om man vil møde fysisk
eller deltage virtuelt hjemmefra.
Det er udvalgsformændene der suverænt beslutter mødeformen og det har været en kamp, at få
dem til at respektere det personlige valg. Et valg der kan have sin baggrund i familiære hensyn,
eller bare ønsket om, at varetage sit eget personlige ansvar over for fællesskabet, midt i en
pandemi med stigende smittetal.
I byrådssammenhæng, lykkedes det at få vedtaget Lokalplan 96 og kommuneplantillæg nr. 7 der
vedrører Ensted havn og industrigrunden på bagarealet.
Med denne lokalplan er Ensted værket historie, eller næsten historie, for tilbage står der stadig en
skorsten og venter på at blive væltet. Og så er der jo også olieterminalen, der stadig er i drift. Lidt
kul ligger der også tilbage.
Enstedværket var gammel teknologi til energiproduktion og det var en teknologi der har medført
store miljømæssige udfordringer for os i dag. Derfor er jeg også glad for, at der på byrådsmødet
blev vedtaget endnu en lokalplan for en solcellepark, der leverer 100% grøn energi.
Enstedværket har igennem tiden været rigtig mange Aabenraa borgeres arbejdsplads og
fundament for det gode liv. Mange har fået deres uddannelse på Enstedværket og mange har
tilbragt det meste af deres arbejdsliv på værket. Så værket har haft en stor betydning for
Aabenraa by og dens borgere. Ja sikkert også mange borgere fra andre byer.
Personligt håber jeg at vejen nu er banet for et nyt industrieventyr, der igen betyder gode arbejds
og uddannelsespladser for kommunens borgere og denne gang må det gerne være grønne
arbejdspladser, der kan bidrage til vores miljø og klimaudfordring.
Som skrevet så fik vi endelig vedtaget lokalplan 136 og kommuneplantillæg nr 39 omhandlende
solcellepark ved Bjerndrup.
Solcelleanlægget ved Bjerndrup er det andet i rækken af store solcelleparker.
Dette projekt omfatter etablering af et ca. 93 ha stort jordbaseret solenergianlæg til el- produktion
øst for Tinglev og nord for landsbyen Bjerndrup. Der opstilles solcellemoduler med en installeret
effekt på ca. 84 MWp. Anlægget forventes at kunne producere ca. 87.000 MWh årligt svarende til
elforbruget for ca. 22.000 husstande.
Foruden solcelleparken ved Bjerndrup, så er der yderligere tre parker på vej, som udvalget har
prioriteret. Der var ansøgt om i alt 11 yderligere parker, men heraf blev kun tre fundet egnet og to
undersøges nærmere. En mindre park er kommet til efterfølgende og det er ved Tinglev
industriområde. Den kræver ikke en ny lokalplan, men derimod kun et lokalplantillæg.
Jeg er personligt rigtig glad og stolt over, at vi i byrådet har fokus på den grønne omstilling og at
det bliver omsat til handling. Men der er meget mere der kan gøres og skal gøres, men det
kommer vi med et bud på i valgkampen.

Kommentar

 • Jeg savner en stillingtagen til sociale forhold i Aabenraa Kommune, der er kendt som en skrækkelig kommune at være handicappet pensionist i.
  Siden den nye Aabenraa Kommune blev dannet i 2006-2007 har handicappede pensionister mistet muligheden for at få et godt liv med god førlighed. Jeg har f.eks. i 2017 fået afslag på et computerstyret knæ med mulighed for at gå på gaden, i butikker, i naturen og på trapper. Afslaget medførte ingen samtale med mig, som kunne give mig mulighed for om ikke andet så få en støtte til et bedre knæ med fod.
  Indtil nu har jeg haft 5,5 år i Helvede med en dårlig kommunal service sammenlignet den i hovedparten af de danske kommuner, der bevarede den service amterne gav.
  Flere handicappede savner førlighed. De har ikke råd til selv at anskaffe udstyret.
  Jeg har valgt at mindske mit forbrug betydeligt, for at jeg i 2018 kunne købe et bedre knæ, som dog ikke dækkede mine behov fuldt ud.
  I 2020 arvede jeg et computerstyret knæ fra en afdød handicappet i en god kommune. Det var som at komme i Paradis, men selv Paradiset har problemer. Garantien på knæet stoppede, og der kunne ikke gives service på knæet j.EU-reglerne på området. Da knæet skulle serviceres, forsvandt alle mulighederne bortset fra at kunne gå. Derfor er jeg nu i gang med at spare videre op.
  Jeg sparer ved at forbruge mindre. Mine faste spørgsmål er, er det nødvendigt?, er det den kvalitet jeg ønsker?, er prisen tilstrækkeligt lav?, hvor skal jeg derefter vælge at købe?
  Resultatet er, at mine indkøb sker i Kolding-området, Flensborg og så lidt i Aabenraa.
  Jeg har sparet op i 4 år til mine livsglædeformål. I starten skulle jeg lære det, så i 2018 kunne jeg betale godt kr. 40.000 for mit første selvkøbsknæ. Jeg omlagde indkøb på ca. kr. 40.000 årligt i starten. I 2020 blev kr. 140.000 omlagt hvert år, og livsglædekontoen var oppe på ca. Kr. 100.000. I 2021 forventer jeg at spare på omlægninger af kr. 180.000 – 200.000, så så kan jeg måske købe mit ønskede knæ i 2022.
  Jeg har en god pension efter mere end 30 års opsparing for at få et godt liv som pensionist.
  Det har byrådet “stjålet”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune