Opdateret den 13.10.2021

Her kan du læse mere om hvad vi mener, omkring udvalgte temaer inden for kommunalpolitik – hvis du ønsker en ny retning i Aabenraa Kommune, så sæt X ved en Socialdemokrat til Kommunalvalget den 16. november 2021.

Alle skal med

I Socialdemokratiet ønsker vi at favne fællesskabet og sikre at alle borgere i Aabenraa Kommune får en retfærdig behandling. Med sloganet “Alle skal med” mener vi at vi skal favne bredt,  blandt andet ved at borgere ude i de små lokalsamfund oplever at blive hørt, at der tilbydes aktiviteter der spænder bredt for både unge og ældre, at borgerne oplever at blive inddraget i kommunens udvikling, at medarbejderne i kommunen har det bedste arbejdsmiljø og meget andet.

Nedenfor kan du læse mere om hvad vi mener der er vigtigt at fokusere på i kommunalpolitik og hvad en stemme på socialdemokratisk kandidat kan betyde for dig.

Temaerne bliver løbende opdateret, så følg med både her på siden samt på vores Facebookside, hvor der frem til Kommunalvalget vil delt budskaber, holdninger samt skabt debat om Aabenraa Kommunes fremtid.

Vi ønsker at sætte fokus på socialpsykiatrien, socialt udsatte og handicappede i Aabenraa Kommune og sikre et værdigt liv for alle. Vi oplever at flere borgere ikke får den hjælp de har ret til og at den enkelte selv skal kæmpe for en retfærdig behandling. Det har mange borgere ikke ressourcer til. Vi skal derfor som kommune være synlig, så den udsatte borger, eller familien der rammes af et handicap ved hvor de kan få hjælp.

Til valgkampagnen har vi udvalgt fem fokusområde. Dem kan du læse mere om her:

 • Vi Socialdemokrater vil arbejde for at skabe en kommune, hvor det at være handicappet og pårørende til handicappet ikke forringer livskvaliteten. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil arbejde for tidlig forebyggende indsats i form af socialrådgivere der tilknyttes daginstitutioner og skoler. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil gøre Aabenraa Kommune til den kommune hvor borgere med psykiske udfordringer får den bedst mulige hjælp og støtte til at komme videre i livet. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil sikre at hjemløshed aldrig bliver løsningen på grund af manglende kommunale tilbud. Læs mere her!
 • Vi Socialdemokrater vil fremme partnerskabet med civilsamfundet inden for social- og sundhedsområdet, og styrke det frivillige arbejde ved at gøre det lettere at være frivillig. Læs mere her!

Se videoen om vores vision for den politiske retning i Aabenraa Kommune (Tryk her)

Men den socialedemokratiske politik inden for socialpsykiatrien, udsathed og handicap, indeholder selvfølgelig mange flere elementer, så er du nysgerrig på hvad vi mener om et konkret emne ud over de ovenstående, så tøv ikke med at kontakte os – Du er altid velkommen til at skrive til en kandidat eller spørge os, når du møder os ude på gaden. Hvor og hvornår du kan møde os, kan du ser i kalenderen her på siden, eller følg os på Facebook https://www.facebook.com/aaabenraa – Her vil vi løbende opdatere med arrangementer der afholdes rundt om i Aabenraa Kommune.

                        .                       

Kultur og fritid I AABENRAA KOMMUNE:

Socialdemokratiet ønsker

 • Bedre information til borgerne
  I Aabenraa er der allerede god gang i mange ting inden for kultur og fritid, men der har ikke været tilstrækkeligt meget fokus på at udbrede viden om dem. F.eks. er det kun få, der kender hjemmesiden ”Aktiv og Oplev”, der blev lanceret for nogle år siden.
  Kommunen bør også arbejde med forskellige andre informationsmuligheder, f.eks. info-tavler og en app.
  Desuden er det vigtigt, at tilflyttere bliver gjort opmærksom de forskellige tilbud – og på, hvor de kan finde dem!
 • Aabenraa Kommunes musikliv
  Socialdemokratiet ønsker at styrke musiklivet i hele Aabenraa Kommune på flere niveauer. Vi er glade for, at det professionelle musikliv, muligheden for at gå til koncerter, er blev opkvalificeret med Aabenraa Live. Den side af kulturen ønsker vi fortsat at støtte og udvide, så der er musikalske tilbud til borgere i alle aldre.

Men vi ønsker også at støtte de professionelle og halvprofessionelle orkestre, der har udspring her i vores kommune. Det vil vi bl.a. gerne gøre ved at sikre dem gode og tidssvarende øvefaciliteter, gerne centralt placeret med mulighed for en synergieffekt med byens øvrige kulturelle miljø – herunder det musikalske vækstlag i kommunen: musikskolen, amatørmusikere og andre kreative udtryksformer.

Vi vil gerne støtte vores musikskole, som flere gange har været nødt til at spænde livremmen ind. Vi ønsker, at det ikke kun skal være børn fra et hjem med klaver, der for mulighed for at lære at spille på et instrument – med alle de positive side-effekter, en sådan kompetence også har!

Vi vil gerne arbejde med en alternativ musikuge, som tager hensyn til vores kommunes geografi. Inspiration hertil kunne bl.a. være Gourmet-ugen og Kløftens Havefestival 2020, hvor der i over en uge var forskellige større og mindre musikalske arrangementer forskellige steder – i private haver, i haller, på spillesteder etc.

En sådan indsat kræver selvfølgelig både koordinering, kommunikation og mulighed for økonomisk tilskud/underskudsdækning.

 • Musik- og kulturhus
  Sådan en indsats i Aabenraa kræver faciliteter for det udøvende musikliv og koncertoplevelser. Men dette kan fint kombineres med faciliteter til andre kulturelle formål.

Derfor ønsker vi, at der kommer et musik- og kulturhus i Aabenraa, og at det bliver placeret centralt, enten i midtbyen eller i campus-området.

Med sidstnævnte placering kan det også kombineres med fællesfaciliteter til andre formål.

Se videoen om visionerne om: Musikkens Hus (Tryk her)

 • Livet i de små samfund
  Det er vigtigt, at vi støtter de små lokalsamfund, så det er attraktivt at bo dér.Derfor er det for det første vigtigt at sikre god kollektiv trafik til og fra de små byer, men også vigtigt, at der er lokale tilbud, og at kommunen arbejder sammen med – og anerkender og støtter – de lokale råd og ildsjæle, så de ikke brænder ud.

  Men det er samtidig vigtigt, at byrådsmedlemmerne ser på, hvad der er de enkelte lokalområders særkender og stærke sider og arbejder ud fra dem.

  Derfor ønsker Socialdemokratiet stadig at afsætte midler til udvikling og vedligehold af de lokale forsamlingshuse.

 • Opbakning til frivillige og foreninger
  Det er i socialdemokraternes øjne vigtigt for både sundhed og fællesskab, at der er mulighed for at have et aktivt fritidsliv dér, hvor man bor.

  I Aabenraa Kommune er der ca 270 foreninger, især idrætsforeninger. Medlemstallene i foreningerne er meget forskellige, både i forhold til foreningens formål og lokalitet. I lokalområderne er de frivillige foreninger som oftest relativt stærkere på grund af det tit stærke lokale fællesskab og deres nemmere tilgængelighed. Men det kan være svært for dem at finde frivillige nok, for opgaverne er ikke altid klart afgrænsede, så de kan være tidskrævende og virke uoverskuelige. Derfor mener Socialdemokratiet, det er oplagt at tjekke, om kommunen kan give dem en administrativ aflastning. For eksempel hvis en medarbejder i den kommunale forvaltning kan hjælpe med bogholderi og med ansøgninger om tilladelser til arrangementer.

  Sådan en kommunal medarbejder ”ude i marken” ville nok også få flere til at melde sig som frivillige, bl. a. fordi han (m/k) kan vejlede dem i starten og dermed lette de nye opgaver for dem.

 • ”Hands-on”-medarbejder i foreningerne
  I nogle familier er det ikke en selvfølge at gå aktivt ind i foreningslivet. Det kan skyldes sproglige, kulturelle eller ressourcemæssige udfordringer. Her mener Socialdemokratiet, at foreningerne bør få en hjælpende hånd til at guide forældrene i deres rolle. Det ville være oplagt, at den opgave bliver en del af den lokale streetworkers kontaktflade til de unge og deres familier.

  Det er vigtigt, at den lokale streetworker er velkendt og synlig i lokalområdet, og at både de unge, deres forældre og foreningerne får at vide, hvor og hvordan de kan få hanstwalkerens hjælp.

  Det vil selvfølgelig kræve, at der afsættes midler til de ekstra timer, streetwalkeren må bruge på denne forebyggende og inkluderende indsats, men de er godt givet ud i forhold til, hvad øgede sociale indsatser for rodløse unge kan komme til at koste.

 • Bredde og elite
  I Aabenraa Kommune skal det være muligt at udvikle sig til eliteniveau, men det er væsentligt at gøre sig klart, hvad et eliteniveau reelt er, og at tildele almen sportsudøvelse en værdi inden for allealdersgrupper, så unge og voksne ikke falder fra, hvis de ikke kvalificerer sig til – eller ikke vil – dyrke sport på eliteniveau.

  Vi vil gerne hjælpe sportseliten i Aabenraa Kommune, men vi vil også sikre, at alle –  både børn, unge, voksne og ældre – der dyrker sport at ren interesse, kan forblive, kan forblive aktive.

  Sport skal være sjov og inkluderende for ALLE, uanset indkomst og niveau!

 • Nytænkning: Aktiv ferie for alle
  I Aabenraa Kommune har vi et rigt foreningsliv, men det er en udfordring for foreningerne at hverve nye medlemmer og frivillige. Vi ønsker øget tilgang til BEGGE grupper.

  En god måde at give foreningerne et boost, både generelt og især oven på corona-nedlukningene, kunne være at udvide det populære Aktiv Ferie-arrangement. Det skulle så omfatte ALLE aldersgrupper, og den praktiske tilmelding og koordination skulle sortere under den kommunale forvaltning, så foreningerne kan fokusere på alt det, de er gode: at præsentere deres forening.

 • Flere NATURSPOTS i Aabenraa midtby
  til gavn for alle borgere, institutioner og turister – og ikke mindst for naturens mangfoldighed.

 • Vi ønsker at genetablere de NATURLEGEPLADSER, vi har haft i bl.a. Hjelm Skov, og at få nye i midtbyen og udkanten af byen – og i det hele taget mere børnevenlighed, familiespots og tydelig bæredygtighed i HELE kommunen. Naturlegepladserne kan blive tilkoblet en app, så man kan gå på jagt/eventyr eller vandring, alt koblet sammen med lokalhistoriske fortællinger, der ender ved en naturlegeplads, hvor der selvfølgelig kun er brugt naturmaterialer og eventuelt lavet udskæringer i en træstamme, som illustrerer historien. – Målet kunne være fem af den slags spots rundt i Aabenraa. Disse spots vil kunne bruges af alle aldre og vil give et tydeligt signal om, at vi er en NATUR-kommune OG en BÆREDYGTIG kommune.

  Et af de store naturspots kunne være for enden af gågaden ved Nørreport: Et grønt område, gerne parklignende, der vil give et flot indtryk ude fra vejen og være et smukt samlingssted for byens borgere og især for familier med børn. De unge ville kunne bruge stedet om aftenen som et hyggested. Sådan ét efterlyser de selv!

  Der kunne også blive en lille friluftscene, som kunne bruges til aktiviteter fra f.eks. Nygadehuset, biblioteket, det lille teater eller gadeteater for at give denne ende af gågaden mere kulturelt byliv med naturen som scenemester.

Hvis der er noget, Aabenraa Storkommune har været god til, så er det – foruden klimagas-udledning- at lukke en masse varm luft ud i skyer af fine ord, men de næste fire år kræver handling.

Vi skal i de næste fire år gå fra visioner til handling! Tendensen i storkommunen har været at tænke stort, større, størst – og så ende med ikke at komme nogen vegne med miljøtiltag. Derfor skal ideerne være
– lette at gå til.
– økonomisk overkommelige.
– afprøvede og med en reel miljøvirkning, der er bevist andre steder.

Læs meget mere om vores visioner for naturen og miljøet her!

Bedre forhold for børnefamilier i Aabenraa Kommune

Se videoen om vores visioner for børn og unge og deres familier i fremtidens Aabenraa Kommune

Se videoen om vores visioner for offentlig transport med udgangspunkt i de unges behov for mobilitet

Socialdemokratiet i Aabenraa vil arbejde for meget bedre muligheder for børn og unge.

 • Vi vil skabe de bedst mulige rammer for gode familieliv i alle kommunens lokalsamfund.
 • Børnenes og de unges ønsker skal inddrages mere i det politiske arbejde.
 • Fællesskaberne omkring børn og unge skal styrkes
 • Der skal udarbejdes en LGBT+ politik
 • Vores mål er, at Sønderjylland skal være det gode og klare valg, når familier flytter fra storbyen. Derfor skal Aabenraa Kommune have fokus på gode, lokale fællesskaber med et godt nærmiljø med gode dagtilbud, gode folkeskoler, muligheder for et aktivt fritidsliv og gode veje til ungdomsuddannelserne.

 Et nærmiljø præget af sammenhold og fællesskaber giver de bedste muligheder for et godt liv overalt i Aabenraa Kommune. Derfor skal familierne, børnene og de unge møde en kommune, som vil dem det bedste, uanset hvor i kommunen de bor.

Ved et styrket, internt samarbejde med den enkelte familiemed barnet eller den unge i centrum – kan vi skabe de bedst mulige rammer for trivsel og udvikling.

Børnenes og de unges fællesskaber skal styrkes, så alle børn og unge kan vokse op med tiltro til deres egne muligheder og med vilje til at forme deres fremtid godt.

Fællesskaberne skal give plads til mangfoldighed og forskellighed.

Derfor vil vi målrettet videreudvikle børne-, unge- og familiepolitikken ved at sætte mere fokus på det interne, tværfaglige samarbejde i kommunen og ved at styrke de lokale samfund.

Vi vil arbejde for øget nærdemokrati, hvor børnene, de unge og deres familier bliver hørt.

Børn og unge skal have mere indflydelse

Vi vil også sikre, at børn og unge bliver inddraget mere i beslutningsprocesserne i Aabenraa Kommune. For os i Socialdemokratiet er det vigtigt, at de får medindflydelse på det politiske spektrum, for dét er en forudsætning for at sikre Aabenraa bedre status som fremtidens studieby.

Vi vil derfor styrke campusrådet og i højere grad inddrage det nuværende fælles elevråd, så både de unge og børnene i folkeskolen bliver hørt i relevante sager.

Det indebærer blandt andet en LGBT+-politik for børn og unge: Vi vil styrke unge LGBT+- personers forhold i kommunen. Vi véd, at netop de elever ofte trives markant dårligt i forhold til deres skolekammerater. Derfor bør der udarbejdes en lokal LGBT+politik for Aabenraa Kommune.

Denne politik ønsker vi udformet i en kommunal arbejdsgruppe, hvor fagfolk kan komme med bud på, hvordan vi gør grundskolen mere inkluderende og mangfoldig. Det er et projekt, som både lærere, forældre, elever, LGBT+ Danmark, Sex & Samfund og andre væsentlige aktører bør inddrages i for at nå det bedst mulige resultat.

Vi vil samtidig arbejde for en antimobbestrategi, der som også specifikt sikrer minoritetsgrupper som LGBT+.

Bedre transportmuligheder for børn og unge

i hele kommunen

Vi vil arbejde på at forbedre transportmulighederne, så vores børn og unge kan komme rundt i Aabenraa Kommune.

Vi lægger vægt på, at alle børn og unge let skal kunne komme rundt i kommunen til deres venner, fritidsinteresser og arbejde. Det er vigtigt for os, at ingen begrænses i deres muligheder for et godt liv på grund af deresbopæl. Derfor vil vi binde hele kommunen sammen transportmæssigt.

Vi ønsker samtidig at undersøge mulighederne for flexløsninger i den offentlige transport, og at børn og unge under 18 år kan bruge offentlig transport gratis eller billigt, da vi gerne vil gøre dén til det mest attraktive valg.

Det sønderjyske samarbejde skal opprioriteres

Vi vil også fortælle varmt om hele Sønderjylland som destination for børn og unge og deres familier, fordi vi her syd for Kongeåen har rigtigt meget at byde på. Derfor vil vi gerne samarbejde med de øvrige kommuner om at fremhæve Sønderjylland som destination i forhold til resten af Danmark, når nogen skal eller vil flytte.

Sammen kan vi – kommunerne i grænselandet – rumme alle uddannelser og muligheder. I et tværkommunalt fællesskab har vi stort set alt, fordi vi kan udfylde hinandens mangler.

Derfor vil vi i de næste fire år opprioritere et styrket samarbejde på tværs af alle kommunegrænser i landsdelen i et grænseoverskridende samarbejde, så vi i fællesskab kan sætte Sønderjylland øverst på landkortet!

Børnene er det vigtigste, vi har

– og de skal have det bedre!

Se videoen: Skole & daginstitutioner. Daginstitutioner, og investeringer i en god start på livet.

Aabenraa Kommune har i de seneste år brugt ca. en halv milliard kr. på renovering og nyopførelse af daginstitutioner og skoler, men vi er ikke i mål på daginstitutionsområdet!

Vi skal fortsætte arbejdet med at skabe optimale rammer for børnenes udvikling, både fagligt og socialt. Og vi skal skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Vor børn og unges trivsel er det vigtigste, både socialt og fagligt.

De fysiske rammer gør det ikke alene. Vi skal sikre tilstrækkeligt mange kompetente og nærværende lærere og pædagoger, som sprudler af energi og virkelyst – og af stolthed ved at være en aktiv del af en kommune med fokus på børns trivsel og udvikling.

Vi anerkender og værdsætter forældrenes frie valg af skole, dagpleje og daginstitution. Vi vil fastholde mangfoldigheden, hvor forældre kan vælge mellem folkeskole og privatskole og mellem dagpleje for 0-2-årige, vuggestue for 0-2-årige, aldersintegreret institution for 0-6-årige og SFO for skolebørn. For os er kvaliteten det afgørende, ikke om en institution er kommunal, selvejende, privat eller indgår i et børneunivers, når blot pengene bruges på børnene.

Aabenraa Kommune har alt for lavt fødselstal. Derfor skal vi gøre det mere attraktivt at bo og leve som børnefamilie i kommunen. Skoler og dagtilbud skal være vore fyrtårne i den sammenhæng og medvirke til øget bosætning her.

Vi vil inden for dagtilbud arbejde for:
 • at dagplejen kan fastholde et korps af dagplejere, der løbende opkvalificeres. Dagplejere skal have mulighed for samvær i lokaler, som stilles til deres rådighed.
 • at alle skoler og daginstitutioner er godt vedligeholdt og indrettet efter elevernes/børnenes behov.
 • at vuggestuer fastholdes som institutionstype.
 • at der skabes 0-6 års-pladser i alle skoledistrikter, hvor det er bygningsmæssigt muligt.
 • at de af regeringen besluttede minimumsnormeringer indfases i 2023, idet kommunen finansierer det manglende beløb, som forhøjelse af forældrebetalingen ville have udløst. For at fastholde og tiltrække børnefamilier og skabe yderligere bosætning skal forældrebetalingen holdes på det nuværende niveau og kun pristalsfremskrives.
 • at minimumsnormeringerne ”kun” er et minimum, som vi vil bestræbe os på at gøre endnu bedre, især på institutioner med udsatte børn og familier.
 • at ledere ikke er en del af normeringen.
 • at øge pædagog-andelen fra mindst 60 % til mindst 80 % i vores daginstitutioner.
 • at mindst halvdelen af medhjælperne i daginstitutionerne er uddannet som pædagogiske assistenter (PAU). Antallet af PAU-elever i Aabenraa Kommune er nu seks om året, men det antal skal øges til mindst det dobbelte.
 • at alle vore kommunale dagplejere på sigt vil være uddannet pædagogiske assistenter.
 • at alle daginstitutioner ikke er ens. Nogle må gerne være små og indrettet i ældre, men velrenoverede lokaler, mens andre er store, nyere institutioner. Men der er grænser for, hvor store institutioner må være.
 • at der i alle skoledistrikter stadig er mindst 1 daginstitution (kommunal, selvejende eller privat).
 • at der fortsat er et veluddannet specialkorps af pædagoger m.m., som kan træde til, når særlige behov opstår. Ingen børn skal lades i stikken!
Vi vil inden for folkeskoleområdet arbejde for:
 • At folkeskolerne kan favne og udvikle alle elever. Vi har stor tillid til skolen, medarbejdere og ledere og mener, at hverken elever eller medarbejdere skal spilde tid på unødige tests. Vi er heller ikke tilhængere af en stram kommunal styring, som risikerer at kvæle arbejdsglæde og initiativlyst hos medarbejderne.
 • At det frie skolevalg i kommunen – på baggrund af en konkret, individuel vurdering – understøttes af god offentlig transport,alle elever får samme mulighed for at gå på en skole, hvor de trives både socialt og fagligt.
 • At folkeskolerne skal gøres mere rummelige, så de bedre bliver i stand til at inkludere elever med særlige behov, uanset om disse elever er højtbegavede, fagligt svage eller har udfordringer, man skal tage hensyn til. Vi ved, at Aabenraa Kommune ”ekskluderer” alt for mange børn, som sendes i specialklasser og på specialskole. Det er det rigtige tilbud for nogle børn, men vi er sikre på, at vi ved tilførsel af flere ressourcer kan skabe bedre tilbud til mange børn med særlige behov.
 • At der for at skabe denne rummelighed til start indføres en 2-voksenordning i indskolingen. Vi tror på, at dette vil være en god investering, både for eleverne, skolen og for kommunen.
 • At pædagognormeringen i SFO`erne øges væsentligt, og fritidspædagogikken vægtes højere. Der finder også vigtig læring sted ved bålstedet, i sportshallen og i det kreative hjørne.
 • At morgen-SFO på skoledage gøres gratis for alle elever i indskolingen. Ingen elever skal starte skoledagen med at føle sig ekskluderet af fællesskabet.
 • At nedbringe forældrebetalingen for en SFO-plads. Flere børn skal have mulighed for at gå i SFO og deltage i det betydningsfulde fællesskab.
 • At eleverne – både i skole og dagtilbud – kommer i tættere kontakt med naturen, dels ved at fastholde og videreudvikle vore to naturskoler, dels ved at inddrage nærmiljøet.
 • At skolerne indgår i et tæt samarbejde med lokalområdets fritidsforeninger, og derigennem stimulerer eleverne til at tage aktiv del i fritidslivet.
 • At alle elever forlader folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik – hvilket er betingelsen for at kunne gå videre på en ungdomsuddannelse.
 • At ingen elever ”tabes” efter endt skolegang, men går videre i job eller uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør en vigtig brik i denne sammenhæng.
 • At der til skolerne tilknyttes en socialrådgiver, som i tværfagligt samarbejde med skolens øvrige personale sikrer trivsel hos alle elever og bakker op om et godt forældresamarbejde.  Og at socialrådgiveren kan fungere som rådgiver for medarbejderne, og som uvildig kan sikre, at der underrettes om udsatte børn, så det ikke påvirker lærernes samarbejde med forældrene.
 • At efteruddannelse opprioriteres, bl.a. omkring AKT-funktionen (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Mange elever er i perioder udfordret på deres trivsel. Derfor er det vigtigt, at elever har adgang til veluddannede AKT-medarbejdere, som de kan få hjælp og vejledning hos – og som de er trygge ved at kontakte.
 • At FN’s 17 verdensmål integreres i undervisningen. Eleverne skal samtidig ”ud i den virkelige verden” og opleve verdensmålene i naturen, i erhvervet, i miljøet m.m. Udeskole skal i større grad indtænkes i undervisningen.
 • At kommunens specialskole (Fjordskolen), som har været igennem en meget turbulent periode i forbindelse med skolens flytning, for fremtiden får rum til at videreudvikle det specialpædagogiske tilbud, som mange børn er afhængige af.
 • At klubtilbud til mellemklassebørnene redefineres og udvikles.
 • At ungdomsskolen fortsat kan tilbyde unge på 13-18 år undervisning m.m. i en bred vifte af fag og fritidsaktiviteter, afstemt efter de unges ønsker og behov. Ungdomsskolen er samtidig et specialområde (med streetworker-funktion, A-klassetilbud og STU-forløb), hvor unge med udfordringer kan få et anderledes og mere målrettet tilbud, som udvikler de unges muligheder efter endt skolegang. Derfor er ungdomsskolen et meget vigtigt område.
 • At lejrskoletilbud bliver obligatorisk for 7. klassetrin
 • At seksualundervisningen udvikles til at omhandle seksualitet, køn og mangfoldighed.
Vi vil herudover arbejde for:
 • At alle byrådets medlemmer har let og uhindret adgang til informationer og gode råd direkte fra de enkelte medarbejdere – uden at hierarkiet derved skal nedbrydes.
 • At der kommer mere fokus på medarbejder-trivsel. Vi skal have arbejdsglæden frem igen! Sygefravær har mere at gøre med, om medarbejderne har et godt arbejdsmiljø, end at de kun skal tilbydes en influenzasprøjte. Vi skal have fokus på humanismen igen – det øger samtidig effektiviteten.
 • At kompetenceudvikling som udgangspunkt tilbydes ud fra et decentralt frem for et centralt behov. Alle medarbejdere har jo ikke brug for samme kompetence-udvikling.
 • At alle børn med særlige behov skal kunne få den nødvendige støtte!
 • At ingen børn og unge belastes af vedvarende mobning i hverdagen. Alle skoler og dagtilbud har en anti-mobbepolitik, men den gør det ikke alene. Vi vil simpelthen ikke acceptere mobning.
 • At videreudvikle og tydeligt definere ledernes ledelsesrum. Ud over at kunne styre den daglige drift skal vore dygtige ledere gives rum til at udvikle arbejdspladsen i samarbejde med medarbejderne.

Ældre- og seniorliv

De fire hovedtemaer i den nye fire års valgprogram:

 • Bedre normeringer på plejehjemmene
 • Klippekortet fastholdes og udvikles
 • Bedre støtte til demensramte familier
 • Mulighed for ”merkøb” hos kommunal hjemmepleje

Vi kunne hurtigt beslutte, at vi fortsat skal arbejde for de tre øverste punkter, for kommunen er ikke kommet ret langt hent imod de mål – så de har stadig vores store opmærksomhed. Mulighed for mer-køb hos kommunal hjemmepleje er dog i dag en mulighed.

   Det gælder i den grad om at øge andelen af basismedarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjemmene!

Det fjerde punkt kræver en bredere debat. Beboerne er begyndt at flytte ind på det nye Friplejehjem i Aabenraa By, som sammen med Friplejehjemmet i Bylderup Bov i fremtiden vil være steder, hvor plejehjemsbeboere kan tilkøbe forskellige ydelser.

Vi er bekymret for, om det er de mest velfungerende og mindst komplekse ældre, som Friplejehjemmet vil vælge at tilbyde en plads. Det vil øge presset væsentligt på de kommunale plejehjem, der så vil få de mest komplekse og mest plejekrævende beboere.

 

NYTÆNKNING: Gammel vin på nye flasker

 • Vi vil gøre op med ”BUM” (Bestiller – Udbyder – Modtager) -modellen og med de forskellige pakker på social- og sundhedsområdet og herunder også slippe af med – eller i hvert fald formindske bureaukrati og unødig dokumentation.

 • Vi ser gerne, at lederne og medarbejderne ”slippes fri”, og at vi som kommune har tillid til deres faglighed og evner til at løse opgaven ud fra initiativer lokalt i den enkelte enhed.

 • Vi vil også have mulighed for at deltage i flere frikommuneforsøg – og flere kommunale forsøg.

  BOMBEN:
 • Vi vil helt konkret lave et investeringsprojekt sammen med arbejdsmarkedsudvalget: Vi skal kunne tilbyde ledige praktik, og ansætte ufaglærte som Husassistenter på vores plejehjem, med det sigte at gøre de ledige interesseret i at uddanne sig som sosu`er.Husassistenterne skal oplæres i at udføre praktisk arbejde som rengøring, tøjvask, vande blomster mm.

 • Derved frigives de ressourcer som de fastansatte i dag bruger på praktiske opgaver, og servicen for de ældre højnes samtidig. 

 • Vi vil arbejde for, at Aabenraa Kommune bliver en endnu mere attraktiv arbejdsplads, også i forhold til rekrutterings-udfordringerne, især på social- og sundhedsområdet. Aabenraa kommunes arbejdspladser skal give ledelse og medarbejdere muligheder for, at udfolde deres faglighed fuldt ud – fremfor kun at have mulighed for, at prioritere de livsnødvendige opgaver. Vi skal være opmærksomme på at forebygge ”omsorgstræthed” blandt medarbejderne.

 • Vi vil øge mulighederne for flere medarbejdergrupper på vores plejehjem. Der er både brug for pædagoger og terapeuter, fordi beboerne har flere komplekse udfordringer, som kræver flere forskellige fagligheder og et større tværfagligt samarbejde.

 • Vi vil skabe mulighed for Senior-bofælleskaber af forskellig art flere steder i kommunen, udviklet i en proces, hvor vi inddrager de kommende senior-beboere. Helst fysisk placeret tæt på de kommunale plejehjem og daginstitutioner, så der kan bygges et fællesskab op sammen med dem og resten af lokalsamfundet.

Det kommende Seniorbofællesskab i Løjt planlægger f.eks. ikke at bygge et fællesrum, men at lave en fælles park.

 • Vi vil arbejde målrettet på at forebygge ensomhed – både blandt ældre, seniorer, psykisk syge og handicappede. Projektet ”Code of care” vil vi følge nysgerrigt.

 • Vi vil understøtte mulighederne for at starte socialøkonomiske projekter, f.eks. til en start for psykisk syge unge mennesker.

 • Vi vil værne om de frivillige organisationer og fortsat værdsætte deres indsats – og vi vil være i tæt dialog med dem. I kandidatgruppen skal vi have en indgående debat om, hvor, hvornår og hvordan vi bruger frivillige medarbejdere.

 • Vi vil også lægge vægt på rehabilitering – et vigtigt område, men altid med borgeren og borgerens ønsker og ressourcer i centrum.

 • Digitalisering skal udvikles og bruges i det omfang det giver mening, men altid med udgangspunkt i borgerens ønsker og interesse – og medarbejderne skal kompetenceudvikles, så de kan håndtere de digitale muligheder.

 • Aktivitetscentrene for seniorer og ældre skal styrkes, og det uundværlige fællesskab, som bl.a. Kirsebærhaven og Valdemarshus giver mulighed for, skal ikke bare bevares, men styrkes.

 • Vi vil have nogle af de ”gode, gamle” værdier fra tidligere Alderdomshjem med ind i fremtidens ældrepleje.

 • Vi vil fortsat arbejde målrettet med at gå tilbage til små lokale, selvkørende teams i hjemmeplejen, frem for store områder. 

Landdistriktspolitik: Alle skal med! 

Aabenraa kommune har på flere områder arbejdet med landdistrikterne og investeret i 
udviklingsperspektiver og områdefornyelser. Nogle områdefornyelser er igangsat og andre venter på det. Områdefornyelserne skal være med til at styrke lokalsamfundene og gøre dem attraktive som bosætningsbyer. 
Samtidig har indsatsen som formål, at lokalsamfundene og Aabenraa 
kommune skal trække i samme retning. 
Til understøttelse af lokale initiativer har byrådet prioriteret midler til mindre projekter i landdistrikterne. Midlerne har været med til at løfte mindre lokale projekter og initiativer og samtidig styrket den lokale virkelyst.
Socialdemokratiet har støttet de tiltag, der har været iværksat, men nu skal vi videre! Det skal være nemmere og hurtigere, og vi skal kunne realisere større projekter. Vi skal favne bredere og skabe sammenhæng mellem indsatserne.
 
10 mio ekstra om året skal gøre lokalsamfundene mere attraktive
Vi vil styrke lokalsamfundenes vitalitet og tiltrækningskraft ved at afsætte ti mio årligt til at udvikle kommunens lokale samfund. 
 
Pengene skal være med til at realisere større projekter, som kan styrke fællesskabet i de enkelte bysamfund og samtidig give lokale aktiviteter rundt om i kommunen et løft. 

 • Med pengene ønsker vi at skabe fornyet vitalitet i de lokale landsbyer og butikker og ikke mindst forsamlingshuse, idrætshaller og andre lokale aktiver. 
 • Vi ønsker at fremme den offentlige transport og gøre den mere lettilgængelig og brugbar for flere borgere. 
 • Vi ønsker også at støtte og synliggøre de mange fordele lokalsamfundene har. De har de senere år har været udsat for urimeligt dårlig om omtale. Men vi vil gerne vise deres gode sider – og bidrage til at gøre dem endnu bedre. 
 • Vi ønsker mere aktiv hjælp til ansøgningninger i forbindelse med lokale events. 
Det er blevet en urimeligt svær opgave at søge tilladelse til at arrangere fester, stævner og andre events. Derfor bør kommunen træde til med hjælp til ansøgninger.
 • Vi ønsker allermest at styrke borgerdemokratiet. De fleste mindre byer har i dag et landsbyråd og lignende. De kan skabe en sund basis for at styrke demokratiet, og derfor bør der f.eks. etableres en formel høringsret i sager af lokal interesse. 
 • Offentlig trafik skal være let tilgængelig for alle borgere – uanset hvor i kommunen. 
 • Der skal igangsættes en indsats for at fremme mobilitet i kommunen. Offentlig 
Transport skal komme alle borgere i kommunen til gode. 
 • Hvis du er er skoleelev, studerende eller pensionist, skal det være muligt for dig at nå dine gøremål med offentlig transport. Denne offentlige transport kan også være lokalt funderet og dermed styrke flere landsbyer. 
 
Landdistrikterne fortjener et bedre ry.
Bosættelsen i de mindre byer skal fremmes. Det skal bl.a. gøres ved at styrke og synliggøre lokale kvaliteter med en aktiv bosætningsstrategi. Lokalområderne skal brandes bedre. Lokale kvaliteter skal synliggøres, og den gode fortælling om aktive, sunde og hyggelige lokalområder skal frem i lyset. 
Lokale skoler, institutioner og foreninger skal også samarbejde om at nå disse mål. Flere offentlige arbejdspladser vil også være med til at holde liv i de mindre byer, og det skal vi være bevidst om. 
Hjælp til ansøgninger
De mindre byer er ofte kendetegnet ved stort lokalt engagement. Der er byfester, ringridning og open air-koncerter. Disse arrangementer er med til at give liv og samennhold i de mindre byer.
Men når man er arrangør, er det en forholdsmæssigt stor opgave at leve op til myndigheds-kravene. Det er efterhånden blevet en næsten uoverstigeligt stor opgave at udfylde alskens ansøgninger, som giver mere eller mindre god mening for et arrangement. 
Vi ønsker at give lokale arrangører en hjælpende hånd med ansøgningerne. Det skal være nemmere at være lokal eventmager, og derfor skal Aabenraa Kommune være behjælpelig med at navigere i ansøgningsjunglen.
 
Borgerdemokratiet skal styrkes.
Der kan ofte være langt til beslutningstagerne, og de kan være svære at råbe op. Det er dræbende for det lokale engagement og giver en følelse af, at være overflødig. 
Vi ønsker en reel høringsret til lokale landsbyråd i forbindelse med lokale projekter eller forhold, der er af særlig interesse for lokale borgere. Det skal styrke initiativet og fællesskabet i de mindre byer og samtidig være med til at kvalificere byrødderne til at træffe de rigtige beslutninger.
Afsæt 10 mio. kr. årligt til formål, der kan styrke attraktive lokalsamfund”. De mindre byer og lokalsamfund har rigtigt meget livskvalitet at byde på. De er oftest kendetegnet ved stærke fællesskaber og et stærkt sammenhold. Og borgerne i de mindre byer er ofte initiativrige og driftige igangsættere, der formår at skabe liv og aktivitet for byernes borgere. 
Det tiltaler mange. og mange flere ville ganske givet bosætte sig i de mindre byer, hvis der var lige så gode forhold som i de større, men når man ikke kan låne til et hus i mindre byer, kan de færreste realisere en drøm om flytte for at blive en del af disse gode fællesskaber. 
Regeringen vil barsle med en løsning på de manglende lånemuligheder, og der er ingen tvivl om, at det vil skabe fornyet interesse for at bo i – og udvikle – de mindre byer. 
Derfor skal vi som kommune være klar til at bakke op om dette. Og derfor ønsker Socialdemokratiet, at der bliver afsat 10 mio. årligt til styrkelse af lokalsamfundene i Aabenraa Kommune. De penge skal være med til at realisere projekter, der kan styrke og udvikle fællesskaberne i de mindre bysamfund og samtidig give de lokale aktiviteter et løft. 
Det vil medvirke til at sætte skub i tilflytteres og unges valg af, hvor de vil bo, når de også oplever, at de fælles faciliteter i de mindre byer er moderne og tiltalende. Og dette vil ganske givet også frigøre ny energi, så lokale frivillige kan fokusere endnu mere på aktiviteter til gavn for byernes børn og borgere generelt.
Så stem på Liste A for at få en hyggeligere kommune for både voksne og børn!
 

Kommunens ansatte og nærhedsreformen

Socialdemokratiet vil:
 • Vise tillid til medarbejderne.
 • Øge medarbejdernes medinddragelse.
 • Skabe tid til at løse kerneopgaven.
 • Udfordre tværfagligheden i kommunen.
 • Udnytte den ekspertise medarbejderne sidder med
 
Med disse punkter tror vi, at vi kan skabe og udvikle et bedre arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere. Vi vil netop gerne løse kerneopgaven sammen med kommunens medarbejdere og medinddrage dem i opgaveløsningen. Derfor vil vi gerne sende nogle klare politiske signaler om, at der for fremtiden skal ledes mere nedefra og op i vores organisation, så medarbejderne føler medejerskab af opgaveløsningen.

Vi vil gerne have reduceret 20 % af skærmarbejdet og have medarbejderne tilbage på kerneopgaven. Vi vil også gerne have de ansvarlige medarbejdere mere ud til borgerne. Altså pædagogerne mere ud til børnene, plejepersonalet mere ud til de ældre, handicappede og psykisk syge, lærerne mere ud i klasserne osv. 
Vi vil arbejde hen mod at være Danmarks bedst drevne kommune, målt på medarbejdernes trivsel. Vi tror jo, at kvalitet og trivsel hænger sammen, men at trivsel er en forudsætning for en høj kvalitet. 
Vi i Socialdemokratiet tror på, at medarbejderne på gulvet er eksperter på deres områder. Vi vil derfor arbejde for, at deres viden ikke går tabt i bureaukrati og unødvendige arbejdsopgaver.

En klar erhvervsstrategi for Aabenraa

 
Et velfungerende erhvervsliv er forudsætning for vækst og udvikling i hele kommunen. Virksomhederne i Aabenraa skaber de arbejdspladser og skatteindtægter, vores fælles velfærd bygger på, og er fundamentet for en aktiv og attraktiv kommune. 
Derfor er det helt afgørende, at vi i Aabenraa skaber optimale rammevilkår for vore virksomheder.
Det vil vi i Socialdemokratiet gøre ved at stå i spidsen for udarbejdelse og gennemførelse af en helt ny og ambitiøs erhvervsstrategi. Målet er, at Aabenraa skal være en af de ti bedste kommuner i Danmark at starte, drive og udvikle virksomheder i.
Det er vore lokale virksomheder, der véd, hvad de har brug for, og hvordan vi som kommune bedst kan bakke op om deres vækst og udvikling. Derfor skal den fremtidige erhvervspolitik baseres på konkret viden om vore virksomheder og i tæt dialog med dem. I Socialdemokratiet vil vi tage ansvar for, at kommune og erhvervsliv sammen udarbejder den nye erhvervsstrategi baseret på virksomhedernes konkrete behov for og ønsker til den kommunale erhvervsservice
 
Erhvervslivet skal høres og inddrages
I Socialdemokratiet vil vi ikke acceptere, at den kommunale erhvervsindsats alene baseres og måles på placeringen i Dansk Industris måling af det lokale erhvervsklima. For DI’s analyse er udarbejdet på baggrund af 92 besvarelser fra lokale virksomheder, udvalgt af DI. I Aabenraa har vi 3.200 virksomheder fordelt på mange forskellige brancher, typer og størrelser, og derfor er DI’s måling ikke repræsentativ.
 
Sådan gør vi
Som baggrund for Aabenraa Kommunes nye erhvervsstrategi skal de lokale virksomheder høres og inddrages. Det vil vi gøre på to måder:
Over en periode på seks måneder skal politikere og forvaltning gennemføre 100 repræsentative virksomhedsbesøg for at komme helt tæt på virksomhedernes udfordringer, ønsker og problemstillinger. Viden og resultater fra disse besøg og dialogmøder samles i en kvalitativ analyse med anbefalinger af konkrete indsatser.
 
Samtidig udsendes der via e-boks en kvantitativ analyse i form af et spørgeskema til samtlige virksomheder i Aabenraa Kommune, hvor der spørges om deres erfaringer med den kommunale erhvervsservice samt om deres ønsker og behov for denne ogom  de rammevilkår, som erhvervslivet oplever i Aabenraa Kommune.
 
På baggrund af de to analyser udarbejder Aabenraa Kommunen så en ny, evidensbaseret erhvervsstrategi, der har fokus på helt konkrete handlinger og indsatser. 
Strategien præsenteres på et fælles erhvervsarrangement, hvor Kommunen inviterer til dialog og workshop omkring udvalgte indsatser. 
Erhvervskonferencen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor kommune og erhvervsliv er i direkte dialog og gør status for samarbejdet 
 
Erhvervs-service for de mange frem for de få
I Socialdemokratiet vil vi sikre, at kommunens nye erhvervsstrategi primært fokuserer på de små og mellemstore virksomheder. I Aabenraa er der ca. 3.200 virksomheder. 80 % af disse har under ti medarbejdere. Af de ca. 2.600 virksomheder med under ti medarbejdere har 81 % under fire medarbejdere. 
Det er virksomheder med under ti medarbejdere, vores nye erhvervspolitik først og fremmest skal løfte og støtte i vækst og udvikling. Aabenraas store og veletablerede virksomheder kan i høj grad selv og har slet ikke samme behov for eller ønsker om kommunal erhvervsservice som de små. 
I Socialdemokratiet vil vi bruge de kommunale kroner dér, hvor de vil gøre størst forskel – nemlig på at styrke de små virksomheder og understøtte dem i at skabe nye arbejdspladser. For 50 små virksomheder, der hver skaber to nye arbejdspladser, er på alle måder lige så vigtige og værdifulde som både den ene procent af vores virksomheder, der har over 100 medarbejdere, eller de internationale datacentre, som forsøges tiltrukket til området. 
I Socialdemokratiet mener vi, at det er en uholdbar strategi at lægge alle æg i samme kurv. Vi skal udnytte de styrkepositioner og særlige kompetencer, vi har i Aabenraa. 
Det må dog hverken udvikle sig til branchesnobberi eller skævvridning af erhvervsindsatsen. Datacentre er f.eks. langtfra den eneste udviklingsmulighed, Aabenraa har. Det er både mere frugtbart og strategisk klogt at støtte vækst og bæredygtig udvikling på tværs af brancher. For måske er det ikke et datacenter, der bliver Aabenraas næste erhvervssucces, men derimod et callcenter, en ferieresort, en fødevarevirksomhed, et grænseoverskridende konsulenthus eller noget helt femte. 
 
Business Aabenraa skal moderniseres
Dette betyder, at de nuværende og forældede prioriteringer og indsatsområder, som Business Aabenraa fokuserer på, skal ses alvorligt efter i sømmene. Det er en opgave, der er blevet forsømt, og som repræsenterer en forældet opfattelse af et industri- og produktionssamfund i stedet for et moderne videnssamfund.
Et enkelt eksempel på dette er det faktum, at den store gruppe af virksomheder, som arbejder inden for serviceerhvervet, slet ikke er at finde blandt de prioritererede erhverv, som Business Aabenraa arbejder med. Det vil sige, at hverken (1) viden-virksomheder (f.eks. IT-support og -rådgivning), reklame,- web- og kommunikationsbureauer, HR- og rekrutteringsvirksomheder, advokater, revisorer, rådgivningsvirksomheder inden for f.eks. grøn omstilling, energi og teknologisk udvikling eller rådgivende ingeniører m. fl.), eller (2) virksomheder inden for operationel service (f.eks. rengøringsfirmaer og vagtfirmaer) eller (3) oplevelsesøkonomiske virksomheder (som f.eks. hoteller og turistaktører) kan få samme støtte og skræddersyede muligheder som andre brancher! 
Og det på trods af, at netop serviceerhverv sammen med bygge- og anlæg samt handel og transport skaber størstedelen af de ca. 20.400 private arbejdspladser i Aabenraa Kommune! 
 
Denne forsømmelse af en vigtig branchegruppe er en væsentlig del af forklaringen, på, at vi i Aabenraa har langt færre virksomheder inden for serviceerhvervene end landsgennemsnittet – og blot ved at hæve os selv til landsgennemsnittet vil der kunne skabes en lang række nye arbejdspladser. 
Men det kræver et systemskifte i Aabenraa, der kan give luftforandring, plads og vilje til at favne de mange frem for de få i erhvervsindsatsen. Dette kræver også, at der bliver taget et politisk ansvar, og det ansvar vil vi påtage os i Socialdemokratiet!
 
 
TRE KONKRETE FOKUSOMRÅDER
Aabenraa Kommunes kommende erhvervsstrategi udarbejdes sammen med områdets erhvervsliv. Det er altså virksomhederne, der i høj grad bliver udslagsgivende for strategien og de konkrete handlinger, den skal omfatte.
Allerede nu vil vi dog i Socialdemokratiet pege på tre konkrete fokusområder og indsatser, som skal med i den nye strategi:
 
1. Udbud og indkøb: Det skal gøres nemmere at blive lokal leverandør!
En stor del af kommunens udbuds- og indkøbspolitik er fastlagt ved lovgivning, og den skal naturligvis følges. Men i Socialdemokratiet vil vi gå i spidsen for, at vi inden for rammerne af lovgivningen i Aabenraa Kommune undersøger alle muligheder for at benytte lokale virksomheder som leverandører i bredest og videst muligt omfang. Det gælder både inden for bygge- og anlæg og service, indkøb og tjenesteydelser.
Vi skal skabe gennemsigtighed og enkelthed i indkøbsprocessen, så enhver virksomhed med interesse véd præcist, hvad den kan gøre for at blive leverandør til kommunen – og på samme måde skal vi i Kommunen skabe overblik over alle de varer og tjenesteydelser, vi kan købe lokalt. 
Vi skal samtidig gøre det så nemt som overhovedet muligt for vore lokale virksomheder at byde på de offentlige opgaver. Det kræver et opgør med den nuværende indstilling, hvor der som universalløsning opfordres til, at virksomhederne bare kan gå sammen om at byde på en opgave – det står ligefrem mere eller mindre ordret i den nuværende udbuds-og indkøbspolitik. 
Det mener vi bestemt ikke er løsningen!
For små virksomheder er det en voldsom og tidskrævende proces at indgå i et offentligt udbud, og det arbejde bliver bestemt ikke mindre, når det også kræves, at man f.eks. skal finde sammen med en konkurrent eller helt ny samarbejdspartner bare for at kvalificere sig til at afgive bud. 
Den tilgang kan vi ikke være bekendt. Det er vores opgave i kommunen at gøre de offentlige udbud så overkommelige som overhovedet muligt for vores lokale virksomheder, både ved at bryde dem ned i mindre opgaver og udbud, og ved at indgå i dialog med virksomhederne igennem hele udbudsplanlægningen og processen. 
 
2. Iværksætteri: Aabenraa skal i Top Tre i Syddanmark
Aabenraas nye erhvervsstrategi skal have et helt særligt fokus på iværksætteri. For faktum er, at der er nedgang i antallet af nye virksomheder i Aabenraa. Efter fem år er der i Aabenraa færre af de nye virksomheder, der overlever, og også jobskabelsen er markant lavere end i både de øvrige sønderjyske kommuner og på landsplan. 
En stor del af iværksætterrådgivningen er i dag samlet i Væksthusene, der for Sønderjyllands vedkommende er placeret i Vojens. Det kan for så vidt være udmærket, men omvendt er der mangt og meget, vi kan gøre lige så godt her i Aabenraa for vores iværksættere. Business Aabenraa har en række tilbud, men vi kan sagtens tåle at blive bedre og mere ambitiøse.
I Socialdemokratiet vil vi sætte barren for iværksætteri højt: Som konkret mål skal Aabenraa være Top 3 blandt de 13 kommuner i Erhvervshus Syds område, målt på antal nye virksomheder, overlevelsesrate efter hhv. tre og fem år samt skabte arbejdspladser.
. For at nå det skal den nye erhvervsstrategi sikre, at iværksættere i Aabenraa tilbydes det rette mix af mentorordninger, netværks-aktiviteter og rådgivernetværk, kurser og undervisning inden for f.eks. salg og markedsføring, online og sociale medier, segmentering og målgruppeforståelse, jura, budget og økonomistyring m.m.
Der skal løbende evalueres på tilbud og indsatser, så de hele tiden fintunes og justeres efter iværksætternes behov og de skabte resultater. På den måde kan vi sammen skabe et iværksættermiljø i særklasse med optimale rammevilkår for at starte og udvikle nye virksomheder i Aabenraa. 
 
3. Aabenraas image skal styrkes gennem en fælles, tværfaglig og vedvarende indsats
Indsatsen for at styrke Aabenraas image – altså områdets tiltrækningskraft og evne til at hente nye medarbejdere, virksomheder og indbyggere hertil – skal forankres i den fremtidige erhvervsstrategi. Vi kan i Aabenraa ikke komme uden om, at vi har ondt i bosætningen og en negativ befolkningsudvikling, og at der endnu ikke foreligger en overbevisende indsats eller strategi, der kan vende udviklingen.
Den skal vi have skabt, for vi forfalder, overhales og svinder ind, hvis vi ikke kan tiltrække f.eks. studerende, kvalificeret arbejdskraft og nye indbyggere til kommunen. Det nytter ikke,hvis erhvervslivet godt kan sælge jobbet til den rigtige kandidat, men ikke sælge lysten til at flytte til kommunen. Når virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for, vil de blive hæmmet i deres vækst og i værste fald forlade Aabenraa. Når vi mister virksomheder og arbejdspladser, mister vi grundlag for vores fælles velfærd. Det er en ond spiral, der skal stoppes. 
I Socialdemokratiet vil vi sikre, at der med en ny erhvervsstrategi samtidig tages initiativ til udvikling og gennemførelse af en tværgående strategi for bosætning i hele Aabenraa Kommune. Det er en opgave, som naturligvis ikke alene kan løftes erhvervspolitisk. Heller ikke den nuværende naive og rodede bosætningsstrategi løser noget fundamentalt.
At styrke Aabenraas image er en tværgående opgave med mange facetter og faktorer, som kun kan løftes i flok. Opgaven skal løses af kommune, befolkning og erhvervsliv i fællesskab. Den proces indledes med udarbejdelse af Aabenraas nye erhvervsstrategi og skal på samme måde baseres på solid viden om indsigt i til- og fraflytning i Aabenraa Kommune. 
På denne baggrund kan der udarbejdes en konkret handlingsplan, der bl.a. kan omfatte indsatser inden for bosætterservice, landsdækkende kampagner, sikring af diversitet i uddannelsestilbuddene, tiltrækning af statslige arbejdspladser, tværkommunale tiltag, erhvervsklynge-markedsføring, udvikling af kulturelle tilbud m.m. 
For det er samspillet mellem karriere- og uddannelsesmuligheder på den ene side og livskvalitet, bolig, kultur- og fritidstilbud samt en sund balance mellem arbejde på den ene side og fritidsliv på den anden side, der tiltrækker nye indbyggere. 
Og samtidig er det kun ved at fortælle den samme historie og formidle de samme budskaber om Aabenraa gang på gang på tværs af alle fora og platforme, at vi kan sikre Aabenraa en god fremtid for alle.  

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune