Jonas Haase: §17, stk. 4-udvalget vedr. Unge i Aabenraa

Jonas Haase

§17, stk. 4-udvalget vedr. Unge i Aabenraa har færdiggjort sit arbejde, og det lægger op til en snak om, hvor arbejdet er endt, samt vejen derhen.

Vi har været kompliceret i udvalgsarbejdet, idet medlemmerne jo udpeges af de respektive uddannelsesinstitutioners elevråd, hvorfor repræsentanterne herfra jo ofte har været nogle nye hvert skoleår. Det har gjort, at vi ikke har været de samme medlemmer hele vejen igennem.

Dog har vi alle kunne være enige om slutproduktet, hvilken har et hovedelement, der netop er en kontrast til strukturen i ”Ung i Aabenraa”-udvalget. Vores hovedelement i det overleverede inspirationskatalog til Børn- og Uddannelsesudvalget har nemlig været, at vi skulle arbejde for kontinuitet. At unge kontinuerligt har mulighed for at få et talerør ind i det politiske spektrum – og ikke blot i en afgrænset 2-årig periode, som et §17, stk. 4-udvalg. Tværtimod igennem et såkaldt ”Ungeråd”. Stadig forankret i Byrådet, så det får sin legitimitet – men igennem flere forskellige valgperioder, der ydermere intensiverer et sådant Ungeråds legitimitet overfor Byrådet.

Tankegangen udspringer jo dels ud fra, at vi har et Seniorråd, der taler de ældres sag. Det skal selvfølgelig ikke være samme setup; men fundamentet er det samme. Nemlig at nogen varetager og italesætter en bestemt aldersgruppes behov og interesser. Derudover ved vi, at nabokommunerne Sønderborg og Haderslev kommuner har et lignende tiltag i deres kommuner.

Her må vi så spørge os selv, hvorvidt et 2-årigt §17, stk. 4-udvalgsarbejde fuldkommen udtømmer og svarer på alle unges behov ifm. De politiske dagsordner? Nej, selvfølgelig ikke.

Vi har i udvalgsarbejdet kunne belyse og diskutere forskellige emner, men vores aldersgruppes holdninger er jo mangfoldige, og ligeledes er tematikkerne mange.

Vi vil arbejde for oprettelsen af et sådant Ungeråd i Aabenraa Kommune, som skal være høringsberettigede, samt generelt kunne fungere som talerør ind i Byrådet, og diskutere lokale politiske agendaer – selvfølgelig vha. lokalt, politisk interesserede unge, der er drivkraften bag hele projektet. Men får projektet legitimitet, hvilket vi jo ønsker, så skal de unge nok føle, at det er noget, der er værd at investere sin tid i.

Vi har udover dette hovedelement også arbejdet med forskellige temaer, såsom nattelivet, kollektiv trafik og ungdomsboliger, hvilket alle kunne være et indlæg for sig selv. Det kan herfra derfor være en opfordring, at man læser inspirationskataloget (hvilket fremgår af Børn- og Uddannelsesudvalgets dagsorden d. 10-03-2020). Det skal dog uanset hvad siges, at holdningerne der udtrykkes deri, jo netop kun er et udtryk for det daværende udvalgs medlemmer, og ikke nødvendigvis hele ungdommens.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune