Socialrådgiver på skoler og i daginstitutioner.

Alt for mange børn, unge og forældre får ikke den rette hjælp, råd og vejledning inden problemerne vokser sig komplekse.

Dette betyder, at børn og unge kan stå med problemer der vokser dem over hovedet. I Syddanmark, forventer man stor stigning i diagnoserne – ADHD, angst, autisme og belastningsreaktioner. Ofte står børnene og de unge selv med udfordringerne i skolen. Nogle udvikler skolevægring, oplevelsen af ikke at se sig forstået og hørt, social tilbagetrækning, mobning.

Som forældre kan det være svært at finde rette hjælp i systemet, hvorfor mange giver op og håndterer støtten og hjælpen til deres børn uden hjælp fra professionelle. Risikoen er at hjælpen først fås, når barnet eller den unge har det allerværst, eller når forældrene ikke længere se kan sig ud af en uholdbar situation.

I Rudersdal kommune har man haft god succes med at have Socialrådgivere på skolerne og i dagtilbuddene. Her kan de stå til rådighed for børnene og eleverne, samt råde og vejlede forældre i, hvilke tilbud kommunen har og hvilke muligheder der er for hjælp. Altså være kompasset i et komplekst system.

Socialrådgivere på skolerne og i institutionerne skal fungere som en forebyggende og opsøgende indsats, så barnet eller den unge gribes før problematikkerne/udfordringerne vokser sig så indgribende i deres liv, at de i Unge-/voksenlivet risikerer at vil få behov for sociale eller beskæftigelsesrettede indsatser. Ved forebyggende og opsøgende indsats sikrer vi at ingen børn eller unge skal have oplevelsen af at de voksne overså dem. 

I folkeskolerne er der stort pres på lærerne. De er i tidspres og har mange opgaver i at tilrettelægge daglig undervisning og skole-hjem arbejdet. Ved at have socialrådgivere i foleskolerne, vil lærerne kunne fokusere mere på undervisning og arbejdet i skoleklasserne. Samtidig vil samarbejdet mellem lærere og socialrådgiver kunne give en styrket indsats omkring barnet/den unge.

Socialrådgiveren i Aabenraa kommune folkeskoler skal være dynamisk. Forstået således, at han/hun skiftesvis er én dag på hver af skolerne i Aabenraa. På samme måde bør der være tilknyttet en eller flere socialrådgiver/familiebehandler i daginstitutionerne.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune