Marianne List

Følg mig på Facebook

16. november skal vi til kommunalvalg.
Vi skal sikre at toget skifter spor!!

Stig på toget, find din plads, måske med udsigt, udsigt til forandring. Hvor vil du sidde?

Jeg er erfaren i fagpolitik, men ny i lokalpolitik. Kommer jeg ind i byrådet, vil jeg komme til at lave fejl, der er meget jeg ikke ved – MEN jeg har stor lyst til at prøve kræfter med opgaverne. Og jeg er sikker på, at jeg med tiden lærer alle køreplanerne.

Jeg ønsker socialdemokratisk politik – fordi den er så ordentlig.

Gennem mit arbejde har jeg været vant til at skulle lytte. Det vil jeg fortsætte med. Jeg vil lytte til alle, der vil dialogen. Jeg vil lytte til mine medpassagerer. Og så vil jeg tilstræbe at blive mine medpassagerers talerør i byrådet, Lokomotivføreren skal også lytte. Vi vil høres, inddrages og forstås, så vi lander på den rigtige station! Det gælder også, selv om der måske skal skiftes både spor og tog undervejs.

Aabenraa kommune er en god kommune. Men vi kan gøre det bedre! For jeg og mange af mine medpassagerer er ikke og har ikke altid været enige i det nuværende byråds metoder og beslutninger f.eks.

  • Jeg vil være de udsatte borgeres talerør ind i byrådet
  • Det er vigtigt at få alle folk i arbejde
  • Udsatte og anbragte børn og unge skal sikres en god barndom
  • Ældre skal sikres en aktiv alderdom i gode fællesskaber
  • Jeg vil styrke handicapområdet, så vi støtter bedst muligt op om forældre til handicappede børn – de skal have én indgang, og hjælp så de ikke skal kæmpe, og være både talepædagog, fysioterapeut, tolk og sagsbehandler. De skal blot være forældre til deres barn
  • Jeg vil sikre at borgerinddragelsen bliver reel i det politiske arbejde

Når jeg vælger at starte mit forhåbentligt kommende politiske virke op med en ”tur med toget”, så skyldes det, at jeg ønsker, at der skal arbejdes ud fra en overordnet plan: hvor skal vi hen, og hvordan vil vi komme derhen. Når skinnerne er lagt, så kører toget uhindret, problemfrit og forhåbentligt til tiden. Men jeg ved godt, at det kan blive nødvendigt at stige af toget og tage Flix-bussen en gang imellem. Realpolitik i kommunen stiller krav om fleksibilitet og tilpasning, for at hverdagen kan fungere.

Jeg har et håb om, at der ikke står borgere tilbage på perronen når toget kører fra em, sker det, vil jeg gerne sørge for, at kommunen samler dem op med flixbussen.

Aabenraa er en stor kommune, Det kræver en dygtig lokomotivfører. Det har vi i Erik – jeg støtter ham. Og så vil jeg slås for at styrke lokalområderne. Det store tog må ikke køre forbi de små stationer og trinbræt. For her finder man de stærke fællesskaber. Her får man gejst, gnist og sundhed på grund af nærvær. Det skal kommunen støtte. Og det vil jeg slås for.

Hvis jeg bliver togfører i nogle af vognene, vil jeg gå efter de vogne hvor jeg kan bidrage med mine erfaringer indenfor det sociale område, udsatte borgere, voksne som børn, jeg vil gå efter ældre og handicapområdet.

Mine mange års erfaring skal bæres med ind i togvognen, så borgerne får hjælp til at finde den rette plads, så de kan får en god togtur.

Jeg vil også gerne arbejde med arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne se på samarbejdet med erhvervslivet. Hvad kan kommunen gøre så der skabes så mange gode job som muligt.

Hvis I stemmer på mig, hvem er det så I giver jeres stemme?

Jeg blev født i 1957. Har været gift med Eigil min tro beskytter siden 1977. Vi fik vores første barn i 1978, andet barn i 1980 og det tredje i 1987.

I dag er jeg så kone, mor, datter, svigermor, mormor og farmor og plejemor.

Jeg har arbejdet som dagplejemor, og pædagogmedhjælper i Børnehaven Solsikken.

Jeg er uddannet socialpædagog, støttepædagog i Holbøl.

I 1983 startede vi som plejefamilie. Det er ved at være slut. Men det kan aldrig helt afsluttes – vi har mange voksne børn vore egne og vore plejebørn.

Sideløbende har jeg været samværskonsulent i voldsomme samværssager.

I ni år var jeg ansat som familiekonsulent i Aabenraa kommune.

Siden 2015 og indtil nu, har jeg været projektleder for et projekt finansieret af satspuljemidler fra socialministeriet, ”Projekt Netværket”, som slutter den 31.12.21. Se mere om projektet på: http://www.projekt-netvaerket.dk/

Jeg har været med i en TV-dokumentar om anbragte børn. Vi fik Eva Kjær Hansen til at ændre loven, så anbragte børns sag bliver i den kommune der anbragte barnet, selvom forældrene flytter.

Jeg har været med til at lave en fagforening under FH Fagbevægelsens Hovedorganisation i 2019

Jeg har deltaget i utallige møder på Christiansborg, været til Foretræde, og til Høringer.

Jeg har besøgt alle socialministre på Christiansborg, siden Mette Frederiksen i 2007 var socialordfører for Soc. dem,

Jeg har 18 års erfaring med fagpolitik i Plejefamiliernes Landsforenings bestyrelse.

Men har besluttet at nu skal den epoke skal afsluttes, nu da regeringen endelig har landet en aftale om Børnene Først.

Lokalt har jeg siddet i forældrerådet i børnehaven Ludo. Hvor vi iværksatte en større undersøgelse ”Løjt Undersøgelsen”.

Jeg har siddet i Skolebestyrelsen i 8 år, hvor vi fik blødt lidt op på strukturen og fik indført kontaktforældreråd i alle klasser.

Jeg var medinitiativtager til Konekoret i Løjt omkring år 2000, nu i 2020 som Månedskor.

Jeg var medinitiativtager til Lægehussagen i Løjt, og

lige nu sidder jeg i arbejdsgruppen der ønsker få et Seniorbofællesskab og Fællespark i Løjt Kirkeby.

Til november håber jeg, at jeg kommer med på toget sammen med Erik. Jeg vil meget gerne med på turen, og se, høre og opleve nyt til glæde for mig selv. Men jeg vil ikke glemme, at min rolle i toget skal komme alle medpassagerer til gode.

Det er vigtigt, at vi alle får en god rejse.

Jeg vil ikke så gerne stå tilbage på perronen.

Tak fra mig.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune