Karsten Meyer Olesen

Mit navn er Karsten Meyer Olesen.
Jeg bor på Grønningen i Rødekro.

Jeg sidder i Aabenraa byråd og er formand for social- og sundhedsudvalget, og har sæde i økonomiudvalget.

Jeg er gift med Karina og sammen har vi to piger, Alberte på 18år og Noeline på 9 år.

Jeg arbejder som lærer på Hærvejsskolen i Rødekro, hvor jeg underviser i fagene matematik, musik og historie.

En af mine styrker har gennem årene været, at sikre gode beslutninger i et bredt politisk samarbejde.

Som udvalgsformand er det lykkedes mig, at socialdemokratiske værdier har været synlige i alle beslutninger.

Hvis jeg får opbakning fra Jer til endnu en byrådsperiode, vil jeg love, at bringe mine mange års erfaringer ind i byrådsarbejdet, til gavn for borgerne i Aabenraa.

  • Jeg brænder for social retfærdighed.

  • Jeg arbejder hver dag for lighed i sundhed.

  • Jeg vil ordentlighed i det politiske arbejde.

  • Ingen politiske beslutninger uden at vi har hørt de berørte borgere.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune