Vores fokus på handicappolitikken i Aabenraa Kommune

Socialdemokratiet i Aabenraa kommune vil prioritere en værdig tilgang til dig som handicappet, og til jer der er blevet forældre til et handicappet barn.

Vil vi sikre at I får den hjælp I har brug for, så den er tilpasset jeres hverdag, så den hænger sammen, og at I er sikret den bedst mulige livskvalitet der passer til jeres situation.

Et vigtigt fokus er at vi vil støtte forældre til handicappede børn, så familien ikke bliver en social udsat familie, men bliver ved med at være en familie der fungerer, også for de handicappedes søskende.

For at det kan lade sig gøre, skal vi have gode arbejdsbetingelser for de fagpersoner der skal hjælpe jer, sikre at de ikke bliver omsorgstrætte og skifter job, der skal være en stor grad af metodefrihed inden for servicelovens regler.

Vi mener der er brug for at I får den rette hjælp fra starten sammen med en rådgiver der guider dig hele vejen igennem systemet, så du bliver sikret en realistisk hjælp, og ikke selv skal kende lovgivningen, være fysioterapeut, talepædagog og hvad der ellers er brug for i din hverdag, du skal ikke kæmpe for dine rettigheder, men tilbydes det der gør din hverdag god.

Vi ønsker også at kommunen skal leve op til de gældende lovbestemte handicapregler, og så vidt muligt følge de anbefalinger som de forskellige organisationer anbefaler.

Kan du komme igennem Aabenraa i en kørestol i dag?

Bliver der taget højde for handicaptilgang ved nye byggerier?

Har vi specialviden nok i Aabenraa kommune?

Har vi muligheder nok så vi kan aflaste forældre til handicappede børn?

Hvor mange penge kan vi spare ved at tilbyde de rigtige foranstaltninger fra starten?

En forebyggende tidlig indsats, hvor handicappede og forældre til handicappede guides og håndholdes, mener vi på sigt kan spare en masse konflikter, men allervigtigst sikre en god hverdag på tros af handicappet.

Medarbejderne skal være kompasset

Der skal være plads til at lytte til borgerne

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune