Gaby Scheel

GABY SCHEEL

DERFOR STILLER JEG OP:

Frøet har altid lagt og ville spire og blomstre – så nu er tiden inde til at jeg kommer ud i fuldt flor.

Jeg har meget på hjertet, og har den indstilling, at hvis man mener at noget skal gøres, så må man også selv trække i arbejdstøjet. Jeg er meget til at der skal gøres noget end for meget snak, vel viden om at bureaukrati kan tage tid. Men mange langsommelige arbejdsprocesser skal gøres hurtigere. Med det også sagt at jeg tænker en del ”ud af boksen” men stadig med begge ben på jorden.

Jeg er et meget engageret menneske og involverer mig meget i frivilligt arbejde og holder af at være blandt folket og være ude i marken. Det er vigtigt for mig at høre direkte fra borgerne hvad der ligger dem på sinde.

MINE MÆRKESAGER:

FOLKESKOLEN OG ANDRE INSTITUTIONER – mere trivsel i vores folkeskoler og det for både lærere og elever – det har været rodet i mange år og det trænger i den grad at få et trivselsløft!

NORMINERINGER SKAL NED – Flere ressourcer ud til klasserne, mere udeskole og mindre test af eleverne, flere pædagoger til børnene.

 

GRÅZONEBØRN OG UNGE især!
Vi skal forbedre vilkårene for børn og unge der vil bryde den negative sociale arv

MINDRE KONTROLSTYRE:
Mindre af ”tjekke op på” og unødige dokumentationer, som tager meget af tiden som kunne bruges til børn og unge. Men have mere tillid til den professionelle medarbejder.

Væk med fraværsprocent og ”effektiveringskontrol” men mere trivselsarbejde og motivationsarbejde af offentlige ansatte.

NATUR/BIODIVERSITET/ MILJØ – At sætte fokus på naturen og biodiversiteten er nu et SKAL! Vi kan alle bidrage og det er et fælles ansvar for os alle og der også især på det politiske felt! Der er nogle levende hegn der igen skal under en lov der beskytter dem og der skal mere fokus på vores spildevand så vores fjord og hav ikke har så meget iltsvind.

MERE GRØNT BYLIV/BILLEDE – flere grønne områder i vores bymidte – evt. en park i bymidten, hvor borgere kan mødes og have et socialt samvær udendørs. Dette er både godt for borgerne og biodiversiteten.

KULTUR OG BYLIV -Kultur har et stort bærende element i vores dannelse i vores samfund – derfor handler det ikke kun om at få det smukke frem men også det som sætter tanker i gang og giver snakke og debatter. BØRNEKULTUR er her især også en vigtig del af denne tankegang.

DET BRÆNDER JEG MEST FOR

Natur og børns vilkår og den sociale trivsel i kommunen

FAKTA OM MIG

FAMILIE: 43 år, Mor til tre, Jasmin, Max og Mille

ERHVERV:  Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefagene dansk, idræt, billedkunst og bachelor i religionsfaget, har tilegnet mig faget natur/teknik, historie og håndværk/design jeg har været lærer i 14 år.

Udeskole-ambassadør – ambassadør for at skolerne/ lærerne kan blive inspireret i/af at tage eleverne mere ud af klasselokalerne og mere ud i det rummelig rum.

Adfærd, kontakt og trivsel lærer (AKT lærer)

Iværksætter -Fuglelund Naturcenter

FRITIDSINTERESSER: Naturprojekter i større samarbejder, frivillig koordinator naturfamilier, frivillig kulturprojekt ”Julehjertesmykket” i samarbejde med ”Et hjerte for alle, billedkunstner – større malerier, akvarel og fotokunst, vinterbader, senior bofællesskab i Løjt Kirkeby mit fokus er den tilhørende fælles-park med temaet fællesskab, sanse og biodiversitet. Netværksgruppe i børn og kultur.

LOKALPOLITIK: Stiller op for første gang.

DERFOR ER JEG SOCIALDEMOKRAT

Jeg er helt igennem humanist og naturforkæmper – jeg brænder for den motiverende trivsel frem for udmattende effektivitet.

Fællesskab frem for egen lykkes smed

Jeg vil værne om de grundlæggende emner der ligger i den socialistiske velfærdsmodel – der er værdier der bærer en god balance. Jeg vil stolt bære de socialdemokratiske grundværdier for at styrke det socialistiske samfund.

GABY SCHEEL

MOBIL: 26293110

MAIL: gabysocialdemokrat@gmail.com

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune