Kredsgeneralforsamling Aabenraa Kredsen

Indkaldelse til Kredsgeneralforsamling Socialdemokratiet Aabenraa kredsen på Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa mandag d. 11 marts 2024 kl 1900.

  Aabenraa 16 Januar 2024 

 

Dagsorden                                                                                    

1.Velkomst ved formanden  

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab ved kassere Tove 
 5. Byrådsgruppens beretning ved gruppeformanden
 6. Orientering fra Folketingskandidaten
 7. EU orientering
 8. Indkommende forslag (skal være formanden i hende senest 14 dage før generalforsamlingen)

Kaffe og kage pause.

 1. Valg

A valg af formand (Jan stubberup) modtager ikke genvalg

B valg af næstformand (Lars Nielsen modtager genvalg.

C valg af Revisor (Frede Rahr) modtager genvalg

D valg af 1 og 2 suppleant til bestyrelsen ( Povl Kylling og Bernhard Kolb.)

E valg af 1 og 2 revisor suppleant 

F valg af folketingskandidat ( Theis kylling hommeltoft) modtager genvalg

 1. Aktivitetsplan
 2. Godkendelse af kontingent
 3. Orientering fra DSU ved Lucas Lind
 4. Evt.

 

Med venlig hilsen

Socialdemokratiet Aabenraa kredsen

Formand Jan Stubberup

stubberupjan@gmail.com

Tlf. 51536517

The event is finished.

Date

11 mar 2024
Expired!

Time

19:00
Category

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune