Egon Madsen

Mit navn er Egon Madsen, jeg er 68 år, gift med Anna Marie og vi bor i Rødekro.

Vi har 4 voksne børn og 12 børnebørn.

Jeg kom i lære som elektriker i 1969, og kom ind til telefonvæsenet i 1980. Efter 24½ års ansættelse kom jeg så på Jobcenteret som IT-medarbejder hvor jeg var i 10 år inden jeg for 6 år siden trak mig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden Grundlovsdag 1980, og har i det meste af de godt 41 år siddet i bestyrelsen. Enten i Rødekro, hvor jeg har været formand i 5 år, og nu er kasserer. I kredsen har jeg været kasserer og 2. næstformand.

Og i fagbevægelsen har jeg siden jeg kom på arbejdsmarkedet som 16 årig, været sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant eller valgt i fagforeningens bestyrelse det meste af tiden.

 

I midten af 80´erne var jeg opstillet til kommunalbestyrelsen i den gamle Rødekro Kommune. Det var dengang vi kun havde 6 medlemmer i kommunalbestyrelsen, og jeg måtte på en syvendeplads nøjes med at være 1. suppleant.

For 4 år siden stillede jeg op igen, og opnåede valg og sidder i Teknik- og miljøudvalget samt i Vækstudvalget.

Min største interesse er at Aabenraa Kommune udvikler sig i hele kommunen, og ikke kun i Aabenraa.

Derfor var de 2 førnævnte udvalg mine ønskeudvalg.

Det er her byudviklingsplanerne for de små byer i kommunen, nye cykelstier osv. vedtages.

Men det skal gøres på en ordentlig måde. Ved at lytte til borgerne.

Vi skal ikke have flere sager som f. eks. Loddenhøj Jollehavn.

Med ca. 180 medlemmer af foreningen til bevarelse af Loddenhøj naturstrand, er jeg overbevist om at det er et stort flertal blandt borgerne som er imod jollehavnen.

Alligevel er der et snævert flertal i kommunalbestyrelsen, som nu har fået 2 lokalplaner dømt ulovlige. Og nu vil de enten sagsøge Planklagenævnet eller måske udfærdige en tredje lokalplan.

Det er spild af ressourcer, som kunne være anvendt til byggesagsbehandling der for tiden er næsten lagt ned pga. tidspres. 

Hvis jeg bliver genvalgt vil jeg overordnet set fortsat arbejde for at de små byer rundt i kommunen vil blive mere tilgodeset.

 

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune