Andrea Terp: Et budgetforlig med “knast”

Et budgetforlig med ”knast”

Fødsler i Region Syddanmark kan i fremtiden måske ske i en privat fødeklinik. Det er bestemt ikke en udvikling, jeg kan stå inde for.

Det borgerlige flertal i Regionsrådet ønsker at indgå aftale med en privat fødeklinik i Trekantområdet med placering i Kolding.

Det har bl.a.  Socialdemokraterne modsat sig, idet vi ikke ønsker en privatisering af fødsler. Og argumenterne mod private fødeklinikker er mange.

En private fødeklinik er kun et tilbud, hvis moderen er rask og der forventes en helt ukompliceret fødsel. Hvis der under fødslen er behov for smertelindring eller der opstår komplikationer, overføres den fødende til en fødeafdeling.

En overførsel vil altid være forbundet med alvorlige udfordringer for barnet, den fødende og hendes familie, uanset hvorfor det sker. Alene af sikkerhedsmæssige årsager skal fødsler derfor altid ske på fødesteder, hvor der er børneafdeling og tilstedeværelse af fødsels- og børnelæger.

Vi ser ind i en tid, hvor der vil komme til at være mangel på jordemødre. Samtidig forventes der et stigende antal fødsler.

En privat fødeklinik vil i værste fald dræne sygehusenes fødeafdelinger for jordemødre. En helt uacceptabel retning, hvor en privat fødeklinik kan overtage de helt ukomplicerede fødsler og de forventede mere risikofyldte fødsler skal foregå på sygehusenes fødesteder.

En privat fødeklinik vil samtidig medføre væsentlige større udgifter samlet set på fødeområdet i regionen. Det vil alt andet betyde, at der vil skulle ske besparelser på den øvrige sygehusdrift.


Andrea Terp
Bjergholt 3, Aabenraa
Regionrådsmedlem og kandidat for Socialdemokraterne

Theis K. Hommeltoft: Provinsens tomme studiepladser skal ikke fyldes af provinsens børn.

“One must travel, to learn” skrev Mark Twain i bogen The Innocents Abroad fra 1869.

Oversat til dansk, bliver det i retning af, “man behøver at rejse, for at lære”

Naturligvis var Mark Twains ord rettet mod rejsen ud i verden. Ud mod mødet med andre

kulturer og religioner.

Men jeg tillader mig at drage en allegori til verden lige omkring os. Verden i Danmark.

Rejsen i vores eget land.

Det er for tiden på mode at feriere i vores skønne land. Influencerne har travlt på deres ture i

det danske. Selv P3’s Hav og Kamal tog springet ud i mørket, i programmet På Tour med

Hav og Kamal.

Og VisitCopenhagen påstår i et reklamespot på sociale medier, at københavnere nu bedre

kan lide jyder, og inviterer os derfor på besøg i Hovedstaden.

For det er skønt at rejse, også i Danmark. Selv om landet geografisk ikke strækker sig over

mere end knap 43000 km2, kan vi stadig lære meget af hinanden.

Så jeg forstår godt, at provinsens børn og unge ønsker at rejse mod studiepladser “ude” i

storbyerne. De søger den verden, de ikke er vokset op i, ser i TV og hører om. De gør det,

som Mark Twain henviste til, ville give dem perspektiv og dannelse om den verden og det

land, de fremtidigt skal løfte, forsørge og udvikle.

Problemet er altså ikke rejsen fra “land og udkant” mod storbyerne. Men at den

modsatrettede rejse er alt for lille.

For kære unge fra storbyerne. Udkanten, den rådne banan, landet hvor kragerne vender,

kan også lære jer noget. Danne jer, perspektivere jeres tænkning. For vi er en del af jeres

virkelighed, omend storby-boblen forstærkes år for år. Og polariseringen mellem land og by

stadig bliver større. Med den konsekvens, at rekrutteringen til udkanten bliver sværere, fordi

mange hellere vil gå arbejdsløse efter endt uddannelse i storbyen, end flytte “ud hvor

kragerne vender” og opfylde samfundskontrakten.

Hvorfor? Efter min mening grundet mangel på perspektiv, forståelse og dannelse!

Theis Kylling Hommeltoft

Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa-Kredsen

Nørreskovparken 3C, 6200 Aabenraa.

Kredsgeneralforsamling 2021

Kære socialdemokrater 28.2.2021

Foråret starter i morgen mandag d. 1 marts og en del af Danmark lukker op igen, ikke alt men nu begynder det at gå den anden vej.
En vej som vi alle har savnet meget og det kan kun gå for langsomt, dog skal vi tænke os om så vi ikke skal tilbage til lukning igen, vi står dog i en anden situation nu fremfor i foråret, da vaccinen er begyndt og rulle ud, og tak for det.

I kredsen venter vi spændt på at vi kan mødes fysisk igen. Vi har så mange ting vi gerne vil i gang med, en af de helt store ting der skal i gang er valg til kommune og region , kandidaterne er klar , strategiener er ved og være færdig , materialer er reserveret hos leverandør. Vi håber snart og kan præsenterer alle kandidater for jer til et fysisk møde.

Kredsgeneralforsamling 2021

Vi forventer og afholde kredsgeneralforsamling torsdag d. 15 april kl: 19:00 et sted i Aabenraa. Det er dog med forbehold for ændring af datoen, i vil senest d. 1 april få endelig invitation og dagsorden.

Med venlig hilsen
Socialdemokratiet Aabenraa kredsen
Jan Stubberup
Tlf. 51536517

Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand Christian Panbo

Af Christian Panbo
Byrådsmedlem

Bemærkninger til Kulturudvalgets punkt 4 den 13.01.2021 om Anlægsbevilling til vinterbadefaciliteter på Sønderstrand.
Jydske Vestkysten har de senere dage skrevet om dette emne. Som medlem af Kultur og fritidsudvalget kunne jeg ikke stemme for frigivelse af kr 2.8 million af følgende årsager:

• Sagen var ikke ordentlig belyst og udvalget var ikke inddraget i processen. Der var vedlagt 3 skitser på et 54 m2 stort klubhus plus tilhørende 3 toiletter med offentlig adgang.

• Jeg mangler beskrivelse af konstruktion, materialer, møbler, opvarmning samt ikke mindst driften, hvem skal stå for det.

• Dækker beløbet arkitekt, projektering, byggestyring, alle håndværkerudgifter mm. inklusive jordbundsundersøgelser, så der ikke kommer overraskelser, al detaljeinformation mangler.
Jeg undrede mig meget over overskriften ”vinterbadefaciliteter”, når skitserne viser et klubhus med bl.a. mødebord, stole, bænke og sauna.

Læs videre

Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand Signe Bekker Dhiman

Signe Bekker Dhimann

Af Signe Bekker Dhiman
Medlem af kultur- og fritidsudvalget

I de sidste par måneder har vinterbadefaciliteter på Sønderstrand ad flere omgange fyldt, både i byrådets kultur- og fritidsudvalg, i økonomiudvalget, i byrådet og i medierne, fordi vi har stemt imod på nuværende tidspunkt at stemme imod frigivelsen af midlerne til at sætte byggeriet i gang.

Det har vi gjort, fordi vi ikke er sikre på, at hverken placeringen eller udformningen af faciliteterne er hensigtsmæssige. Dette har vi først haft mulighed for at gøre indvendinger imod, da sagen i januar kom til behandling i udvalget i januar. Eller – “behandling” er så meget sagt, for vi skulle sådan set bare sige pænt “ja tak” og frigive midlerne, og det syntes vi simpelthen ikke var godt nok. Processen har ikke været god nok. Faktisk har den slet ikke været der.

Læs videre

Nyt fra borgmesterkandidaten

Nyt fra borgmesterkandidaten af Erik Uldall Hansen
De der følger med i dagspressen, vil sikkert have bemærket, at det begynder at lugte lidt af valgår.
Sagerne får mere fokus og medierne er interesseret i partiernes forskellige holdninger. Så lige så
stille bliver valget løbet i gang. Hvis du ikke holder avis, så følg gerne med på Socialdemokratiet i
Aabenraa kommune’s Facebook side. Der kommer der løbende nyheder der vedrører vores
politik.

Læs videre

Anlægsbevilling til vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

Af Christian Panbo, 24.01.2021

Bemærkninger til Kulturudvalgets punkt 4 den 13.01.2021 om ‘Anlægsbevilling til vinterbadefaciliteter på Sønderstrand’.
Jydske Vestkysten har de senere dage skrevet om dette emne. Som medlem af Kultur og fritidsudvalget kunne jeg ikke stemme for frigivelse af kr. 2.8 million af følgende årsager:
• Sagen var ikke ordentlig belyst og udvalget var ikke inddraget i processen. Der var vedlagt 3 skitser på et 54 m2 stort klubhus plus tilhørende 3 toiletter med offentlig adgang.
• Jeg mangler beskrivelse af konstruktion, materialer, møbler, opvarmning samt ikke mindst driften, hvem skal stå for det.

Læs videre

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune