MILJØMINISTEREN OG OLIEUDSLIP I AABENRAA FJORD

I dag har Lea Wermelin været fordi Sportsfiskerforeningen Aabenraa til en snak om havmiljøet i Aabenraa Fjord.
Det var samtidig med, at beredskabet var i gang med at inddæmme soyaolie fra et udslip fra en af Aabenraa Havns virksomheder. For med Sønderjyllands sidste erhvervshavn er by og vand meget tæt forbundet.
Sammen med DN Aabenraa, Danmarks Sportsfiskerforbund og 1. Vice borgmester Erik Uldall Hansen og de lokale fiskere fik vi drøftet havmiljøet, problemer og mulige løsninger.
Igen blev et UNESCO biosfæreprojekt nævnt som en mulig løsning på dette meget komplekse problem.
Tak for snakken, det var hyggeligt Lea Wermelin. Og tak fordi du kom forbi min skønne Aabenraa Kommune.

FISKERI- OG FØDEVAREMINISTER PÅ BESØG I AABENRAA

Jeg havde sat Rasmus Prehn i stævne ved Kollund Mole, hvor emnet var muslingefiskeriet i Flensborg- og Aabenraa fjord.
Det har store konsekvenser for fritidsfiskere og miljø når bunden skrabes op!
Sammen med borgmester Jan Riber Jakobsen, formanden fra DN Aabenraa, Socialdemokraterne i Bov og Danmarks Sportsfiskerforbund fik vi givet vores lokale input til debatten. Og hvor snakken også gik på UNESCO Biosfæreområde som en mulig vej at gå.
Mange tak for besøget Rasmus. ❤️
Og selvfølgelig var der solæg på menuen igen.

UNESCO BIOSFÆRE

I Sønderborg Kommune har man for år tilbage, med succes, udlagt større stenrev for at stimulere torskebestanden i havet. I Kolding Kommune har man Projekt Marina city, hvor 20.000 kvm havbund tilplantes med ålegræs samtidig med, man anlægger stenrev for at forbedre vandmiljøet og den blå biodiversitet i Lillebælt.
I Lillebæltskommunerne er man ved at etablere et samarbejde om havmiljøet på tværs af kommunerne, hvor Aabenraa også er med.
Fælles for Kolding, Sønderborg, Flensborg, Aabenraa Kommune m.fl. er, at vi har dårlig miljøtilstand i vore fjorde og fælles hav. Og det bliver desværre ikke bedre af sig selv. Løsningerne er ikke simple – og årsagerne mange. Så der er en udbredt kompleksitet i at skulle løse udfordringen. En udfordring, som ikke lader sig løse ved enkeltstående tiltag som et stenrev eller ålegræs. Men alle tiltag kan være vigtige brikker i et langt større puslespil.
Derfor mener jeg, at Aabenraa med vore to fjorde skal arbejde for at blive et UNESCO BIOSFÆREOMRÅDE med fokus på den dårlige havmiljøtilstand. For vi skal forsøge at tage hånd om netop kompleksiteten i løsningerne af de mange årsager, som resulterer i f.eks. næringsstofbelastning og negative påvirkninger af vore allesammens fjorde. Og netop det gør Biosfære-programmet gennem UNESCO “man and the biosphere”, som er en holistisk tilgang til de tætte bånd mellem menneske og natur.
Vi har I Aabenraa over 100 km kyststrækning, og dertilhørende Blå-kapital, som vi skal tage vare på. Og det arbejde har det haltet med.
Og nej, det hele skal ikke gå i stå? Og det er netop her, UNESCOs MAN-program har sin styrke. For det er gennem samarbejde og partnerskaber at vi fælles finder vejen, både erhverv, kommune, NGO’er samt dig og mig.
Danmarks eneste biosfæreområde MØN er et godt eksempel på, at vi kan mere, hvis vi står sammen og er fælles om det.
Så lad os trække i arbejdstøjet og gøre os interessante i forhold til UNESCO-programmet. For vi kan stadig blive forbilledet, de andre med tiden vil kigge mod, når vi taler genopretning af miljøtilstanden i de indre danske farvande og landets mange fjorde.
Så sæt i gang.

Christian Panbo: Planloven og Loddenhøj

Generelt og samtidig lokalt

Den ny Planlov trådte i kraft i 2017. I den forbindelse udsendte venstres Miljø- og

fødevareminister Esben Lunde Larsen en pressemeddelelse med bl.a. følgende ord: ”Med

denne nye Planlov kan vi give husejerne lidt større frihed og fortsat passe på vores åbne

kyststrækninger”.

Desværre kom det ikke til at gælde Loddenhøj, hvor byrådsmedlemmer fra Venstre,

Slesvigsk Parti og Dansk Folkeparti vedtog at lukke en kyststrækning til fordel ca 50

bådejere. Der blev etableret en jollehavn og parkeringspladser, hvor strandområdet

efterfølgende er fyldt med tang, der kan indeholde skadelige stoffer. Det betød fravalg

af flere hundrede badegæster, der hvert år i generationer har nydt stranden og vandet.

Planloven medførte også, at kommunerne fik bedre mulighed for at etablere

adgangsveje, stier, promenader over ufremkommeligt terræn, så handicappede,

kørestolsbrugere, barnevogne og andre kan komme helt ud til vores strande og nyde

glæden i og ved vandet.

I øvrigt tog det mig et år at få et regnskab for anlæg af parkeringspladser.

Christian Panbo, den 29.08.2021

Marianne List: Giv os naturen tilbage – jeg vil ikke spise jordbær med 94% pesticider

Sagde jeg til opstillingsmødet for KV21 kandidater i socialdemokratiet i Aabenraa.

En ny undersøgelse viser nemlig, at der kan være 94 – 96% pesticider i konventionelt

dyrkede jordbær og 0% i økologiske jordbær.

En ung landmand spurgte mig hvorfor og spurgte om vi ikke skulle arbejde på at få gjort

noget ved pesticiderne.

Nej tak – vi skal ikke bruger pesticider, pesticider er beregnet til at slå ihjel med, de er

skadelige for planter, dyr og mennesker, indtager du for meget mad med pesticider kan

du risikere fosterskader, det ønsker vi ikke!!

Undersøgelser har vist, at hvis du udelukkende spiser økologiske frugter og grøntsager i

14 dage, kan der måles forskel i indholdet af pesticider falder med 23 % i din urin, i

forhold til hvis du spiser konventionelle frugter og grøntsager.

Vores kroppe har brug for rene produkter, det kan på sigt spare mange penge i

syghusvæsnet.

Juni 2021 skriver Danske Vandværker, giftrester fundet i over halvdelen af danske

vandboringer. Der er vist pesticider i 57% af vandprøverne fra landets vandværker, det er

dobbelt så mange som for fem år siden.

Jeg vil spørge tilbage – hvordan vil I kære landmænd være med til at sikre at vores

drikkevand er rent, og at vores madvarer er rene, så vores kroppe ikke bliver forurenede

og syge når vi drikker vores vand og spiser vores mad.

Selvfølgelig skal vi som private haveejere også selv stoppe med at bruge Roundup og

andet giftigt stads!

Vi har et fællesansvar – kom ind i kampen for bedre sundhed til alle!

Kan vi sammen gøre Aabenraa kommune til en økologisk kommune?

Marianne List

Hundeklem 1, Løjt Kirkeby

Kandidat til KV21 for Socialdemokratiet

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune