Overvejer du at gøre en forskel i Socialdemokratiet i Aabenraa Kommune?

Har du en spirende socialdemokrat i maven. Måske du overvejer at gøre en forskel i Socialdemokratiet i Aabenraa Kommune?
Få et indblik i det politiske arbejde.

Se hvem der kæmper din sag lokal, regionalt og på landsplan.

previous arrow
next arrow
Slider

Jan Stubberup: Nyt fra Kredsen

Kære medlemmer

Så er der sommerferie og landet er ved åbne sig igen, ja næsten hele verden er ved åbne sig igen. Det har for mange været en hård tid med mange savn, bl.a. besøg af venner og familie har ikke kunnet ske i samme omfang.  Nu må vi mødes igen og hvor jeg glæder mig til det ”normale”. Vi skal dog hver især være opmærksom på hvordan vi opfører os denne sommer, hvis ikke der skal være mulighed for en ny bølge af Coronaen. Vi har bl.a. set det i Hjørring, hvor nogle få mennesker fik bragt smitten rundt til flere steder.

Læs videre

Karsten Meyer Olesen: Ny sundhedspolitik vedtaget

På byrådsmødet vedtog et enigt byråd en sundhedspolitik. En politik der har været på vej i de sidste to et halvt år. En lang, men godt tilrettelagt proces. Ved konstitueringen blev der nedsat et 17/4 udvalg, der fik opgaven. De afleverede deres oplæg til Social og sundhedsudvalget ved årsskiftet, efter 2 års arbejde. Et godt oplæg, som vi i udvalget forbedrede på vigtige punkter, og gjorde til vores oplæg.

Læs videre

Christian Panbo: Cykelstier

I Aabenraa kommune bruger vi mange millioner på cykelstier. I teknik og miljøudvalget prioriterer vi så, hvilke veje der skal have en cykelsti.

Jeg så meget meget gerne, at vi havde endnu flere penge til cykelstier. I øjeblikket prioriterer Egon og jeg, at der etableres en cykelsti fra Rødekro til Hellevad. Måske sidder du med andre ønsker/behov, som du selvfølgelig gerne må fortælle os, gerne med en begrundelse, så vi kan arbejde videre med det.

Læs videre

Jan Stubberup: Nyt fra Kredsen

Kære medlemmer

Så står sommeren for døren og vi er stadig ikke helt åben i vores del af verdenen. Vi har dog i Danmark efterhånden så meget styr på det, at vi begynder at åbne igen.

Læs videre

Christian Panbo og Egon Madsen: Dyrere løsning

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj, skulle vi beslutte placering af et stykke cykelsti langs Hærvejen i Rødekro til Plantevænget.
Christian Panbo og jeg foreslog den østlige side af Hærvejen, da skolebørnene så kunne komme over Hærvejen ved det eksisterende helleanlæg som er delvist belyst.
Et flertal besluttede sig desværre for en placering på den vestlige side af Hærvejen.

Læs videre

Andrea Terp: Et stort løft til psykiatrien

Med finansloven for 2020 blev der afsat 600 mill. kr. årligt på landsplan til at gennemføre initiativer til at styrke forholdene for mennesker med psykiatriske lidelser og psykisk mistrivsel.

For Region Syddanmark er andelen til årligt drift 96,5 mil. kr. Derudover er der tillige afsat godt 32 mill. kr. til anlægsinvesteringer.

Læs videre

Copyright © 2019 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune