Bæredygtig udvikling

Erik Uldall Hansen er formand for Udvalget For Bæredygtig udvikling  – Udvalget er det gamle Teknik og Miljøudvalg og hører under Plan Teknik og Miljø.

En af de store opgaver er DK 2020, der skal sætte dagsordenen for det kommende miljø og bæredygtigheds arbejde. Ud over det, så arbejdes der med alle mulige miljøspørgsmål, Turisme, Erhverv, Vandplaner, Kloakplaner og lign.

Udvalget består af:
SLP 1 medlem
V 2 medlemmer
DF 1 medlem
C 1 medlem
A 2 medlemmer

Vores politiske visioner

En bæredygtig fremtid – Ambitiøse klimamål

Socialdemokratiet arbejder meget med bæredygtighed og det er vores klare holdning, at vi skal sikre kloden for vores efterkommere. Der har vi alle, alle lande, alle kommuner, alle mennesker en opgave, for lige nu går det ikke godt.

Vi skal være tydelige og ambitiøse i vores klimamål og skal turde sætte baren højt.

Det er vigtigt at sætte en holdbar dagsordenen og samle udvalget om fælles løsninger.

For os er det vigtigt at vi får nogen klare mål for reduktion af CO2, klare mål for bæredygtighed og klare mål for den grønne omstilling.

  • DK 2020 skal sætte retningen for den bæredygtige udvikling.
  • DK 2020 skal besluttes af et bredt flertal i byrådet.

Ambitiøse klimamål kræver et samarbejde med virksomheder og borgere i kommunen. Landbruget står for ca 60% af al udledning af CO2 og transportsektoren står for ca 30%. Så det kræver at kommunen går i partnerskab med alle andre aktører for, at nå i mål.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune