Theis Kylling Hommeltoft

Følg mig på de sociale medier

Mit navn er Theis Kylling Hommeltoft.

Jeg er 36 år og til daglig arbejder jeg med kommunikation for Aabenraa Kommunes lokale forsyningsvirksomhed Arwos.

Jeg er på 11. år gift med min kone Line, der arbejder som sygeplejerske på den Fælles Akutmodtagelse på Aabenraa Sygehus, og samme har vi fire vilde drenge i alderen 11, 9, 7 og 4 år.

I de sidste fem år har jeg været meget aktiv i politik, omend det ved sidste kommunalvalg ikke blev til en plads i byrådet. Jeg er Socialdemokratiet i Aabenraas folketingskandidat, hvor jeg kæmper for at vi kan få en stemme for grænseegnen i Folketinget.

Og jeg mener ikke, at min kamp for hele grænseegnen og Sønderjylland forhindrer mig i at kæmpe for den kommune, jeg kommer fra, er født i og lever i til hverdag. Den kommune, hvor mine forældre skal blive gamle, den kommune der skal forme mine børn og danne rammerne for mit arbejdsliv og fremtiden.

Jeg har i denne periode været udpeget af Byrådet til bestyrelsen for Folkehjem. Her har jeg aktivt arbejdet med at konsolidere Folkehjem økonomisk, efter flere dårlige år, og i et bredt samarbejde er vi lykkedes med det, så vi i dag står med økonomisk overskud. Det har krævet nogle ubehagelige beslutninger, men dem skal man også turde tag. Og det gør jeg!

Det der er vigtigt, at beslutninger baserer sig på et oplyst grundlag, og ikke bare på “synsninger” eller sognerådspolitik – selv om flere analyser peger på, at det er det, man ofte vælges på til kommunalvalg. For her drejer det sig ikke om, hvordan vi spiller en enkelt by eller landsby god. Det lokale folkestyre har for mig eet formål, nemlig at udvikle hele kommunen, finde styrkesider og svage sider og starte der. Aabenraa vil aldrig kunne det samme som en landsby, og vi skal acceptere, at det er en præmis. Landsbyerne kan heller ikke klare sig uden en stærk hovedby. Men sammen kan de spille hinanden gode. Og det er det, vi i fællesskab skal finde frem til. Hvordan vi løfter hele Aabenraa Kommune.

Vi står med demografiske udfordringer i Aabenraa. Vi bliver ældre, de unge flytter uden at komme retur, og folk flytter ikke hertil. Lige nu laver man strategier for alting, og nogen af dem mener jeg ganske enkelt ikke er gode nok – bare se Planklagenævnets afgørelse ift. Loddenhøj Jollehavn, det baserer sig på en dårlig udfærdiget turismepolitik, hvor påstande ikke underbygges empirisk. Det samme gør sig gældende i bosætningsstrategien, som jeg næsten vil kalde for en omgang klyt.

Der skal være nogen i byrådet, der ser frem i tiden og ser det store billede. Der indbyder til samarbejde på tværs, lokalt og tidligt i udviklingsprocesserne. Og som tør vise tillid til  forvaltningen og sætte deres kompetencer fri, for vores fælles bedste. Og det vil jeg!

Jeg vil ikke love noget. det vil jeg heller ikke i mit virke som folketingskandidat, andet end at hvis man vælger mig, så vælger man en dedikeret kandidat, der vil kæmpe for hele Aabenraa kommune, for et regionalt samarbejde med vores nabokommuner. Man vælger en, der vil kæmpe med hjertet og hjernen samtidig. For det fortjener vi alle.

Jeg er “søn af Sønderjylland”, men jeg har først og fremmest “boltret mig i leg på Galgebakken”, som barn af Aabenraa.

Jeg håber, du vil sætte dit X ved mig til Kommunalvalget i November 2021.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune