Ministerbesøg i Aabenraa

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen ser stort potentiale i Aabenraa Havn

Der stod grøn omstilling, forskning samt tiltrækning af nye uddannelser og arbejdspladser til Aabenraa på dagsordenen, da uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen besøgte Aabenraa Havn.

Planerne for et power-to-x anlæg og udviklingen af en Green Energy-klynge på Ensted Havn har givet Aabenraa nye stærke kort på hånden i kampen om at tiltrække nye virksomheder, forskning og uddannelser og dermed indbyggere til området. Det stod klart, da uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen sammen med Aabenraas socialdemokratiske spidskandidat Erik Uldall Hansen og den lokale folketingskandidat Theis Kylling Hommeltoft, i forbindelse med valgkampen besøgte Aabenraa Havn.

– Vi har valgt at invitere ministeren på besøg på Aabenraa Havn, fordi vi tror, at havnen er en af nøglerne til, hvordan vi i Aabenraa kan løse en af vores allerstørste udfordringer, nemlig manglen på indbyggere, siger Theis Kylling Hommeltoft.

Mister indbyggere
Fremskrivningen af den demografiske udvikling i Aabenraa viser, at kommunen frem mod 2025 vil miste næsten 700 indbyggere i den arbejdsdygtige alder. Det vil medføre en markant reduktion i kommunens indtægtsgrundlag, både hvad angår skatteindtægter og bloktilskud fra staten. Samtidig stiger antallet af ældre indbyggere i kommunen, hvorfor der forventes stigende udgifter til bl.a. ældrepleje og sundhedsområdet.

– Det er helt afgørende, at vi handler nu. Vi skal skabe større diversitet i vores uddannelsestilbud, så flere vil studere her, og ligeledes skal vi have et arbejdsmarked, der både kan tiltrække og fastholde tilflyttere med forskellige fag- og karriereprofiler. I Aabenraa står vi allerede stærkt inden for sundhedsuddannelserne. Nu skal vi til at supplere med nye typer uddannelser, arbejdspladser og forskning inden for grøn energi og omstilling – og her er Ensted den perfekte ramme. Faktisk er lokalerne allerede klar, siger Theis Kylling Hommeltoft.

Der skal forskes på Ensted
Ensted Havn er nok det mest synlige bevis på Aabenraas grønne omstilling. I næsten 100 år er millioner af tons kul blevet losset, lastet og brændt af på kraftvarmeværker. Men nu er det sidste kulskib sejlet fra Ensted, der står over for en helt ny grøn fremtid. Bl.a. har den internationale koncern, Linde, planer om at opføre et power-to-x anlæg på havnen, der skal producere bæredygtig brint.

– Ensted har perfekte rammebetingelser for grøn energi og potentialet til at udvikle sig til en egentlig erhvervsklynge. Vi oplever meget stor interesse for området og er i dialog med både virksomheder og uddannelsesinstitutioner. For omstillingen til grøn energi omfatter også teknologier, som ikke er opfundet endnu, så derfor er det essentielt at koble forskning og uddannelse på udviklingen af Ensted, fortalte havnedirektør Henrik Thykjær de tre politikere under besøget.

Produktionen af grønne brændstoffer samt Enstedværkets mange faciliteter gør området unikt på landsplan. Bl.a. rummer Ensteds bygningsmasse store laboratorier med faciliteter, der kalder på forskning inden for grøn energi.

– Danmark har under den socialdemokratiske regering søsat verdens vel mest ambitiøse klimaplan. Den type kobling mellem sektorer og udnyttelsen af den vedvarende energi, som der lægges op til på Aabenraa Havn er en af nøglerne til at kunne lykkes med vores mål. Her lægger vi også store kræfter og ressourcer i forskning støttet med statslige midler, som jeg som minister netop har indgået en ny aftale om. Det kan potentielt også komme projekterne og virksomhederne i Ensted og Aabenraa Havn til gode, sagde uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen under besøget.

Aabenraa skal være erhvervsfyrtårn
Borgmesterkandidat Erik Uldall ser som uddannelses- og forskningsministeren et stort potentiale i Ensted som dynamo for grøn erhvervsudvikling i Aabenraa kommune.

– Jeg er helt overbevist om, at vi alle på tværs af alle partier i byrådet kan blive helt enige om, at det er den her vej, vi skal. Vi har fået helt unikke kort på hånden, og dem skal vi selvfølgelig spille rigtigt. Jeg vil derfor opfordre til, at vi i kommunen nu tager det næste skridt og begynder at arbejde for at gøre Ensted til et egentligt fyrtårnsprojekt, der kan være med til at få Aabenraa tilbage på landkortet, sagde Erik Uldall Hansen.

Regeringen har afsat 1 mia. kr. til udvikling af otte lokale erhvervsfyrtårne i Danmark. Det ligger allerede fast, at det syddanske erhvervsfyrtårn skal være inden for grøn energi og sektorkobling. Det er noget nær perfekt for Aabenraa, der dels vil producere grøn energi på Ensted og dels er tilkoblet fjernvarmenettet fra det gamle Enstedværk, som i sin tid forsynede Aabenraa med fjernvarme. Samtidig har Aabenraa igennem arbejdet i SEP Sønderjylland  [Sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning] planen klar for, hvordan fjernvarmenettet kobles sammen i hele kommunen.

– Nu skal vi trække i arbejdstøjet og i kommunen gøre alt, hvad vi kan for at bakke op om Aabenraa Havns indsats for at blive en hjørnesten det syddanske erhvervsfyrtårn. Vi skal turde være ambitiøse og udnytte det faktum, at vi har den eneste tilbageværende erhvervshavn i Sønderjylland og helt unikke faciliteter på Ensted, hvor der allerede nu planlægges produktion af grøn energi. Den mulighed må vi simpelthen ikke lade os gå forbi, sagde Erik Uldall under ministerbesøget og fortsatte:

– At Aabenraa indtager en førerposition inden for grøn energi kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Det vil tage både år og hårdt arbejde. Som politikere er det vores ansvar at sikre arbejdsro og bakke op om processen og udviklingen. Jeg vil derfor arbejde for, at der indgås en langvarig borgfred om en fælles vision for Aabenraa som fyrtårn for grøn energi med nye arbejdspladser, virksomheder, uddannelser og indbyggere som følge. Succes er betinget af vores evne til at samarbejde på tværs af alle partiskel.

Imponeret minister
Efter besøget på Aabenraa Havn var ministeren, borgmesterkandidaten og folketingskandidaten alle enige om, at Ensted giver Aabenraa nye spændende fremtidsmuligheder.

– Det er en meget positiv og spændende udvikling, I har sat i gang omkring havnen i Aabenraa. Der er et kæmpe potentiale i den grønne omstilling, som ikke bare kan være med til at udvikle Aabenraa men også skabe nye arbejdspladser. Jeg glæder mig til at følge det, I her har sat i gang, sagde uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune