Kim Mads Madsen

STEM PERSONLIGT

SÆT X VED Kim Mads Madsen

Jeg er Kim Mads Madsen, 62 år, oprindeligt fra Aabenraa by og bosiddende i Stubbæk siden 1981.

Jeg er gift med Yvonne på 28. år som tidligere har arbejdet som social og sundhedsassistent, sammen har vi 2 piger på 24 og 26 år.

Jeg har i mange år arbejdet som el tekniker offshore og arbejder nu lokalt som elektriker.

Mine fritidsinteresser er: Sejlads, jagt, fiskeri, familie og friluftsliv.

Politisk har jeg hele mit liv regnet mig som socialdemokrat da partiets politik og menneskesyn meget godt dækker overens med mine egne holdninger.  Jeg er medlem af bestyrelsen i Ensted partiforening og er af denne valgt til at stille op til KV21 som lokal kandidat.

 

Mine Visioner for mit kommende byrådsarbejde:

Alle skal med!  Vores små samfund skal tilgodeses på lige fod med Aabenraa by.

Begrænse gennemgående tung trafik i vores små landsbysamfund, i særdeleshed hvor denne trafik foregår ad veje der samtidig fungerer som skolevej for vores børn og unge.

Borgerservice skal ikke være en central ting, en mobil ’Borgerservice Bus’ bringer forvaltningen ud til vore små landsbysamfund. 

Fremme biodiversiteten ved at bevare og udbygge vores læhegn samt ændre arealanvendelsen af kommunalt ejet jord fra opdyrkning til vilde naturområder.

Håndværker er en faglig og værdifuld uddannelse på lige fod med de boglige, som vi skal styrke interessen for gennem målrettet oplysning i skolerne.

Skabe mere ’varm’ velfærd med selvstyrende grupper i hjemmeplejen. Dokumentationskrav og ledelse i det offentlige reduceres til et absolut minimum.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune