Politiske opgaver

 • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Beredskabskommissionen

Egon Madsen

Mobil: 2987 3737
Mail: emad@aabenraa.dk

"I denne byrådsperiode vil jeg gerne huskes for at have fået ting gennemført på en fair og loyal måde."
Egon Madsen
Byrådsmedlem

Min personlige baggrund

 • Jeg er folkepensionist, og har været ved telefonvæsenet i 25 år, og de sidste 10 år af mit arbejdsliv på Jobcenteret i Aabenraa
 • Jeg er oprindeligt uddannet elektriker men omskolet til elektroniktekniker
 • Bestyrelsesarbejde: Jeg er bl.a. kasserer i Stafet for Livet- Aabenraa og kasserer i vores grundejerforening
 • Næsten hele mit arbejdsliv har jeg været tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, samt siddet i fagforeningens bestyrelse.
 • Jeg blev meldt ind i Socialdemokratiet den 5. juni 1980, og har stort set siden været aktiv.
 • Jeg har siddet i Rødekro Kommunalbestyrelse i 2 gange 3 måneder i 80´erne, hvor jeg var indkaldt som 1. suppleant.
 • Og jeg har siddet i Aabenraa Kommunalbestyrelse i forrige periode, og blev genvalgt til denne periode.
 • Ellers har jeg siddet i Ligningskommissionen, Skatteankenævnet, været domsmand m.m.

Mine politiske motivationer

Jeg har stillet op til byrådet, da jeg ønsker at Aabenraa skal udvikles i HELE kommunen. Og så synes jeg at det er rigtig spændende at få indsigt i mange ting, og få indflydelse på hvor vi skal hen med kommunen.

Mine ambitioner for Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune skal mere på verdenskortet.
Det kan bl.a. gøres ved at få godt gang i PTX-anlæg, så vi kan være med til  at skære ned på de fossile brændstoffer.
Desuden gør el-cyklen at der er flere som cykler, så derfor vil jeg gerne have flere cykelstier rundt omkring i kommunen.

I denne byrådsperiode vil jeg gerne huskes for at have fået ting gennemført på en fair og loyal måde.

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune