Måned: februar 2021

Kredsgeneralforsamling 2021

Kære socialdemokrater 28.2.2021

Foråret starter i morgen mandag d. 1 marts og en del af Danmark lukker op igen, ikke alt men nu begynder det at gå den anden vej.
En vej som vi alle har savnet meget og det kan kun gå for langsomt, dog skal vi tænke os om så vi ikke skal tilbage til lukning igen, vi står dog i en anden situation nu fremfor i foråret, da vaccinen er begyndt og rulle ud, og tak for det.

I kredsen venter vi spændt på at vi kan mødes fysisk igen. Vi har så mange ting vi gerne vil i gang med, en af de helt store ting der skal i gang er valg til kommune og region , kandidaterne er klar , strategiener er ved og være færdig , materialer er reserveret hos leverandør. Vi håber snart og kan præsenterer alle kandidater for jer til et fysisk møde.

Kredsgeneralforsamling 2021

Vi forventer og afholde kredsgeneralforsamling torsdag d. 15 april kl: 19:00 et sted i Aabenraa. Det er dog med forbehold for ændring af datoen, i vil senest d. 1 april få endelig invitation og dagsorden.

Med venlig hilsen
Socialdemokratiet Aabenraa kredsen
Jan Stubberup
Tlf. 51536517

Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand Christian Panbo

Af Christian Panbo
Byrådsmedlem

Bemærkninger til Kulturudvalgets punkt 4 den 13.01.2021 om Anlægsbevilling til vinterbadefaciliteter på Sønderstrand.
Jydske Vestkysten har de senere dage skrevet om dette emne. Som medlem af Kultur og fritidsudvalget kunne jeg ikke stemme for frigivelse af kr 2.8 million af følgende årsager:

• Sagen var ikke ordentlig belyst og udvalget var ikke inddraget i processen. Der var vedlagt 3 skitser på et 54 m2 stort klubhus plus tilhørende 3 toiletter med offentlig adgang.

• Jeg mangler beskrivelse af konstruktion, materialer, møbler, opvarmning samt ikke mindst driften, hvem skal stå for det.

• Dækker beløbet arkitekt, projektering, byggestyring, alle håndværkerudgifter mm. inklusive jordbundsundersøgelser, så der ikke kommer overraskelser, al detaljeinformation mangler.
Jeg undrede mig meget over overskriften ”vinterbadefaciliteter”, når skitserne viser et klubhus med bl.a. mødebord, stole, bænke og sauna.

Læs videre

Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand Signe Bekker Dhiman

Signe Bekker Dhimann

Af Signe Bekker Dhiman
Medlem af kultur- og fritidsudvalget

I de sidste par måneder har vinterbadefaciliteter på Sønderstrand ad flere omgange fyldt, både i byrådets kultur- og fritidsudvalg, i økonomiudvalget, i byrådet og i medierne, fordi vi har stemt imod på nuværende tidspunkt at stemme imod frigivelsen af midlerne til at sætte byggeriet i gang.

Det har vi gjort, fordi vi ikke er sikre på, at hverken placeringen eller udformningen af faciliteterne er hensigtsmæssige. Dette har vi først haft mulighed for at gøre indvendinger imod, da sagen i januar kom til behandling i udvalget i januar. Eller – “behandling” er så meget sagt, for vi skulle sådan set bare sige pænt “ja tak” og frigive midlerne, og det syntes vi simpelthen ikke var godt nok. Processen har ikke været god nok. Faktisk har den slet ikke været der.

Læs videre

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune