Måned: maj 2020

Christian Panbo: Cykelstier

I Aabenraa kommune bruger vi mange millioner på cykelstier. I teknik og miljøudvalget prioriterer vi så, hvilke veje der skal have en cykelsti.

Jeg så meget meget gerne, at vi havde endnu flere penge til cykelstier. I øjeblikket prioriterer Egon og jeg, at der etableres en cykelsti fra Rødekro til Hellevad. Måske sidder du med andre ønsker/behov, som du selvfølgelig gerne må fortælle os, gerne med en begrundelse, så vi kan arbejde videre med det.

Læs videre

Jan Stubberup: Nyt fra Kredsen

Kære medlemmer

Så står sommeren for døren og vi er stadig ikke helt åben i vores del af verdenen. Vi har dog i Danmark efterhånden så meget styr på det, at vi begynder at åbne igen.

Læs videre

Christian Panbo og Egon Madsen: Dyrere løsning

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj, skulle vi beslutte placering af et stykke cykelsti langs Hærvejen i Rødekro til Plantevænget.
Christian Panbo og jeg foreslog den østlige side af Hærvejen, da skolebørnene så kunne komme over Hærvejen ved det eksisterende helleanlæg som er delvist belyst.
Et flertal besluttede sig desværre for en placering på den vestlige side af Hærvejen.

Læs videre

Andrea Terp: Et stort løft til psykiatrien

Med finansloven for 2020 blev der afsat 600 mill. kr. årligt på landsplan til at gennemføre initiativer til at styrke forholdene for mennesker med psykiatriske lidelser og psykisk mistrivsel.

For Region Syddanmark er andelen til årligt drift 96,5 mil. kr. Derudover er der tillige afsat godt 32 mill. kr. til anlægsinvesteringer.

Læs videre

Nyt fra Christel Schaldemose

Kære venner.

Så er det igen tid til en opdatering fra mit arbejde i EuropaParlamentet.

1. maj – sammen på afstand Arbejdernes kampdag er altid noget helt særligt. I år var den også usædvanlig. Den stod i skyggen af coronavirussen, og det var den første kampdag siden besættelsen, hvor de store forsamlinger var aflyst.

Alligevel var det en festdag. Vi var sammen om at holde afstand, og det var opløftende at mærke det stærke sammenhold og gejsten på trods af coronaen.

Læs videre

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune