UNESCO BIOSFÆRE

I Sønderborg Kommune har man for år tilbage, med succes, udlagt større stenrev for at stimulere torskebestanden i havet. I Kolding Kommune har man Projekt Marina city, hvor 20.000 kvm havbund tilplantes med ålegræs samtidig med, man anlægger stenrev for at forbedre vandmiljøet og den blå biodiversitet i Lillebælt.
I Lillebæltskommunerne er man ved at etablere et samarbejde om havmiljøet på tværs af kommunerne, hvor Aabenraa også er med.
Fælles for Kolding, Sønderborg, Flensborg, Aabenraa Kommune m.fl. er, at vi har dårlig miljøtilstand i vore fjorde og fælles hav. Og det bliver desværre ikke bedre af sig selv. Løsningerne er ikke simple – og årsagerne mange. Så der er en udbredt kompleksitet i at skulle løse udfordringen. En udfordring, som ikke lader sig løse ved enkeltstående tiltag som et stenrev eller ålegræs. Men alle tiltag kan være vigtige brikker i et langt større puslespil.
Derfor mener jeg, at Aabenraa med vore to fjorde skal arbejde for at blive et UNESCO BIOSFÆREOMRÅDE med fokus på den dårlige havmiljøtilstand. For vi skal forsøge at tage hånd om netop kompleksiteten i løsningerne af de mange årsager, som resulterer i f.eks. næringsstofbelastning og negative påvirkninger af vore allesammens fjorde. Og netop det gør Biosfære-programmet gennem UNESCO “man and the biosphere”, som er en holistisk tilgang til de tætte bånd mellem menneske og natur.
Vi har I Aabenraa over 100 km kyststrækning, og dertilhørende Blå-kapital, som vi skal tage vare på. Og det arbejde har det haltet med.
Og nej, det hele skal ikke gå i stå? Og det er netop her, UNESCOs MAN-program har sin styrke. For det er gennem samarbejde og partnerskaber at vi fælles finder vejen, både erhverv, kommune, NGO’er samt dig og mig.
Danmarks eneste biosfæreområde MØN er et godt eksempel på, at vi kan mere, hvis vi står sammen og er fælles om det.
Så lad os trække i arbejdstøjet og gøre os interessante i forhold til UNESCO-programmet. For vi kan stadig blive forbilledet, de andre med tiden vil kigge mod, når vi taler genopretning af miljøtilstanden i de indre danske farvande og landets mange fjorde.
Så sæt i gang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune